Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration
Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de medische betekenis en mobiele mogelijkheden ervan.
CENP-I-expressie in GC werd bestudeerd door cDNA-microarray, kwantitatieve real-time PCR (qRT-PCR) en immunohistochemie ( IHC ), en gebruikmakend van datasets van The  Most  cancers Genome Atlas (TCGA), UALCAN en Gene Expression Omnibus (GEO ) databanken.
Microarray- en bio-informatische analyses herkenden opgereguleerde CENP-A/E/F/H/I/Okay/P/W en HJURP in abdominale adenocarcinoom (STAD), maar niet in zegelringcelcarcinoom (SRCC). Aanzienlijk grotere  CENP-I  mRNA expressie werd verder bevestigd in 40 paren GC  weefsels  dan in gepaarde normale gastrische  weefsels  met qRT-PCR ( p <0,001) .
 IHC  bevestigde dat verhoogde CENP-I-expressie gerelateerd was aan een groter  tumorstadium  , lymfeklierinvasie, verhoogde HER2-positieve vergoeding (36,7% versus 10,0%) en Lauren-classificatie in de darmen in 69 GC-monsters in vergelijking met gepaarde para-de meeste vormen van kanker in reguliere  weefsels . De overleving van de hoge CENP-I-groepsleden was slecht in tegenstelling tot die van de lage CENP-I-groep ( P  = .0011).
Cox regressie univariate evaluatie herkende  tumor  afmeting ( P  = 0,008), HER2 status ( P  = 0,027), en CENP-I expressie ( p  = 0,049) waren onpartijdige prognostische elementen GC geweest. De mobiele werking van CENP-I werd vroeger in vitro bestudeerd in MKN45- en MKN28 GC-celstammen  .
Celproliferatie, migratie en apoptose waren besloten met behulp van CCK-8, transwell-assay, TUNEL-assay en bewegingscytometrie. Onze resultaten bevestigden dat CENP-I de proliferatie van GC-cellen bevorderde, apoptose remde, celmigratie faciliteerde en epitheliale-mesenchymale transitie (EMT) induceerde, vermoedelijk door het activeren van de AKT-route.
CENP-I-expressie was gecorreleerd met genetische handtekeningen van het proliferatieve subtype van GC, gekenmerkt door intestinale Lauren-classificatie,  HER2-  amplificatie en  TP53-  mutatie. Concluderend, dit onderzoek onthulde een verhoogde CENP-I-expressie in GC, die verband hield met kwaadaardige opties en een slechte prognose van GC-patiënten, en herkende de werking ervan bij het moduleren van celproliferatie, apoptose en migratie.
IQ-motief-bevattend GTPase-activerend eiwit 2 remt  angiogenese van de meeste borstkankers door VEGFR2-AKT-signalering te onderdrukken
Anti-angiogenese De meeste  kankertherapieën hebben te maken met tegenslagen vanwege negatieve effecten en resistentie. Parallel gericht op van een aantal trajecten zal helpen in de groei van meer praktische therapieën. Dit vereist de uitvinding van recente moleculen die een aantal mobiele processen zouden kunnen reguleren .
Ons onderzoek heeft de laatste tijd vestigde de aansluiting van verminderde IQGAP2 expressie in borstkanker  meeste vormen van kanker  met EMT en een slechte prognose van de patiënt De huidige literatuur suggereert niet direct de functie van IQGAP2 in angiogenese, die nog niet is onderzocht .
Op dit onderzoek , zochten we de functie van IQGAP2 in  tumor  angiogenese in een volledige methode gebruik te maken van mobiele traditie patiënten , en dierlijke mode Uitputting van IQGAP2 in de borst  kanker  cellen verhoogde proliferatie, migratie en tubulogenese van HUVECs . Bevindingen werden gevalideerd in ex-ovo CAM, Matrigel plug en poriën en de huid wond therapeutische assays in muizen mannequin het weergeven dat de kortingvan IQGAP2 aanzienlijk verhoogde angiogenese.
Als een bevestiging ,  IHC evaluatie van de betrokken persoon ‘s  weefsels bevestigde een beschadiging van correlatie van IQGAP2 expressie met de dichtheid van microvaten. Mechanistisch gezien bleek gebrek aan IQGAP2 VEGF-A te activeren door middel van ERK-activering in  tumorcellen , die de VEGFR2-AKT-as in HUVEC’s activeerden.
Implicaties: De bevindingen van dit onderzoek bevelen de anti-angiogene eigenschappen van IQGAP2 bij de meeste borstkankers aan  . De dubbele impact van IQGAP2 op EMT en angiogenese maakt het een mogelijk doel voor de remedie tegen de meeste kankers .
ECHS1, een interactief eiwit van LASP1, induceert onbalans in het sfingolipide-metabolisme om de ontwikkeling van colorectale  kankers te promoten door ceramideglycosylatie te reguleren
Sfingolipide metabole ontregeling heeft meer en meer geweest tot nadenken over om een drug-resistentiemechanisme voor heel veel tumoren . Bij dit onderzoek werd door een LC-MS-assay LIM- en SH3-eiwit 1 (LASP1) herkend als een eiwit dat betrokken is bij het sfingolipidemetabolisme, en korteketen-enoyl-CoA-hydratase (ECHS1) werd erkend als een gloednieuwe LASP1-interagerende eiwit door een eiwittest bij de meeste colorectale  kankers  (CRC).
Acquire- en loss-of-function-analyses toonden de stimulerende functie aan die wordt uitgevoerd door ECHS1 bij proliferatie, migratie en invasie van CRC-cellen in vitro en in vivo. Mechanistisch onderzoek van het onderliggende  tumor- ondersteunende oncomeabolisme wijst uit dat ECHS1 het mogelijk maakt om het ceramide (Cer) metabolisme te veranderen dat de glycosfingolipidesynthese (HexCer) zal verhogen door de verkoop van UDP-glucose ceramide glycosyltransferase (UGCG).
Aanvullende evaluatie bevestigde dat ECHS1 de ontwikkeling van CRC en resistentie tegen geneesmiddelen bevordert door reactieve zuurstofsoorten (ROS) vrij te geven en het mitochondriale membraanpotentieel te verstoren via de PI3K/Akt/mTOR-afhankelijke signaalroute. In de tussentijd zou het door ECHS1 veroorzaakte fenomeen van de verkoop van de overleving en de resistentie tegen geneesmiddelen van CRC-cellen mogelijk kunnen worden teruggedraaid door Eliglustat, een geselecteerde remmer van UCCG, in vitro en in vivo. 
IHC-  assay bevestigde dat ECHS1 tot overexpressie werd gebracht in CRC-  weefsels , wat werd geassocieerd met de differentiatie en slechte prognose van CRC- patiënten . Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten in het mechanisme waarmee fosfolipiden resistentie tegen geneesmiddelen in CRC bevorderen en identificeert potentiële doelen voor toekomstige therapieën.
Weefselexpressie  van koolzuuranhydrase IX correleert met extra agressief fenotype van basaalcelcarcinoom
Basaalcelcarcinoom (BCC) is de meest typische vorm van kanker binnen de blanke inwoners, goed voor ongeveer 15% van alle  neoplasmata . De incidentie groeit wereldwijd, tegen een vergoeding van ongeveer 10% per 12 maanden . BCC, hoewel soms metastaserend, veroorzaakt vrij vaak intensief weefselverlies  , als gevolg van een overmatige neiging tot stromale infiltratie, met name in zijn gededifferentieerde variëteiten , met ontsierende en slopende     resultaten .
Tot dusverre is er niettemin een verboden beschikbaarheid van therapeutische therapieën die verschillen van chirurgische procedures . We evalueerden de immunohistochemische expressie van het koolzuuranhydrase IX (CAIX), een van de vele belangrijkste markers van  weefselhypoxie  , in een set van 85 gearchiveerde FFPE BCC-  weefsels samen met de primaire subtypes, met totaal verschillende medische resultaten, om een haalbare relatie aan te tonen. tussen hypoxisch fenotype en organische agressiviteit daarvan? neoplasmata .
Onze resultaten bevestigen dat de expressie mate van het CAIX eiwit draagt bij aan de gelaagdheid van BCC in de geheel andere bedreiging lessen voor herhaling. We veronderstellen voor CAIX een mogelijke therapeutische functie als doel remedie binnen de therapie van extra agressief BCC, waardoor het aanbieden van een alternatief voor chirurgische en farmacologische remedie met Hedgehog-remmers, een veelbelovend voorbeeld van doel remedie in BCC.
 Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen
Opregulatie van ZHX2 voorspelt een slechte prognose en is gecorreleerd met immuuninfiltratie bij de meeste maagkankers
De transcriptie-repressor Zink-vinger en homeoboxen 2 (ZHX2) wordt gerapporteerd voor het beheer van de tumor ontwikkeling in een aantal menselijke  kankers , maar weinig wordt gedacht over haar functie in de maag  meeste vormen van kanker  (GC). Op dit onderzoek onderzochten we de expressie van ZHX2 en de relatie met klinisch-pathologische kenmerken en prognose van GC -patiënten , en onderzocht het effect van ZHX2 overexpressie in GC cel stammen .
We gebruikten UALCAN en  Tumor  Immune Estimation Useful resource (TIMER) om naar ZHX2-mRNA-expressie te kijken en gebruikten Kaplan-Meier-plotter om erachter te komen of ZHX2-expressie al dan niet was geassocieerd met GC-prognose. Expressie van ZHX2-eiwit werd gedetecteerd met behulp van immunohistochemische ( IHC ) kleuringsassays.
Celproliferatie werd geëvalueerd met behulp van CCK- Acht- assay en kolonievormingsassay, terwijl apoptose werd onderzocht met bewegingscytometrie . Wond therapeutische test en transwell test was gebruikt om celmigratie en invasie op te sporen.
We voerden bovendien een evaluatie van de verrijking van de genenset (GSEA) uit en gebruikten de  database van The  Most cancers Genome Atlas (TCGA) om te kijken naar de correlatie van ZHX2 met immuuninfiltratie. We melden dat ZHX2 sterk tot expressie komt in GC-  weefsels  en aanzienlijk gerelateerd is aan medische eigenschappen .
Opregulatie van ZHX2 voorspelde een slechte prognose in GC. Bovendien kan ZHX2-overexpressie proliferatie, invasie en migratie bevorderen, maar apoptose van GC-cellen remmen. Overmatige expressie van ZHX2 in GC is gecorreleerd met de aanwezigheid van infiltrerende immuuncellen, samen met B-cellen, CD4  T-cellen, macrofagen en dendritische cellen.

Frozen Tissue Section - Emphysema: Lung

T1236152Ld-3 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Pneumonia: Lung

T1236152Ld-4 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Lupus: Pancreas

T1236188Lup 5 slides
EUR 515

Frozen Tissue Section - Bronchitis: Lung

T1236152Ld-2 5 slides
EUR 475

Antibody Diluent for Frozen Sections

40125006-1 100 mL
EUR 42.29

Antibody Diluent for Frozen Sections

40125006-2 500 mL
EUR 91.14

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Bone

T1235023 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lung

T1235152 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Skin

T1235218 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - hypertension: Vein

T1236020Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Brain

T1235035 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Colon

T1235090 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Liver

T1235149 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Ovary

T1235183 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Lupus: Spinal Cord

T1236234Lup 5 slides
EUR 515

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart

T1236122Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - hypertension: Artery

T1236013Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - hypertension: Kidney

T1236142Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Breast

T1235086 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Kidney

T1235142 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Rectum

T1235206 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Testis

T1235260 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Uterus

T1235274 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Adrenal

T1235004 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Bladder

T1235010 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Parotid

T1235190 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Stomach

T1235248 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Thymoma

T1235264 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Thyroid

T1235265 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Eye

T1236108Dia 5 slides
EUR 662

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor

T2235003 5 slides
EUR 238

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung

T1236152Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin

T1236218Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lymphoma

T1235161 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Pancreas

T1235188 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Prostate

T1235201 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue I

T6434448 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain

T1236035Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon

T1236090Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Heart

T1236122Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver

T1236149Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Arteriosclerosis: Aorta

T1236012Hd-4 5 slides
EUR 1060

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Esophagus

T1235106 5 slides
EUR 330

Frozen Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue III

T6434423 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney

T1236142Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen

T1236246Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Arteriosclerosis: Artery

T1236013Hd-4 5 slides
EUR 1060

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue I

T6334447 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue II

T6334608 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Adrenal

T1236004Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach

T1236248Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain

T1236035Alz 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain

T1236035Par 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Thalamus

T1236079Dem 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Lupus: Heart: Pericardium

T1236133Lup 5 slides
EUR 515

Frozen Tissue Section - Pulmonary embolism: Lung

T1236152Ld-5 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue III

T6334423 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas

T1236188Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Lung

T1234152 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Skin

T1234218 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Arrhythmia, infarct: Heart

T1236122Hd-1 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Liver Cirrhosis: Prostate

T1236201Lcs 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus

T1236106Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain

T1234035 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Colon

T1234090 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart

T1234122 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Liver

T1234149 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Ovary

T1234183 5 slides
EUR 629

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Penis

T1234194 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Thalamus

T1236079Dep 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Liver Cirrhosis: Esophagus

T1236106Lcs 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Breast

T1234086 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Retina

T1234110 5 slides
EUR 529

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Kidney

T1234142 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Rectum

T1234206 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Spleen

T1234246 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Testis

T1234260 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Throat

T1234263 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Uterus

T1234274 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Vagina

T1234283 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Lupus: Blood Vessel: Artery

T1236013Lup 5 slides
EUR 515

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Hippocampus

T1236052Dem 5 slides
EUR 883

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow

T1236024Dia 5 slides
EUR 662

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Adrenal

T1234004 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Bladder

T1234010 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Trachea

T1234160 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Parotid

T1234190 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Stomach

T1234248 5 slides
EUR 343

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Adipose

T2234003 5 slides
EUR 185

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor: Lipoma

T2235003-1 5 slides
EUR 238

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Frontal Lobe

T1236051Dem 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6234431 5 slides
EUR 507

Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue II

T6234432 5 slides
EUR 507

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Appendix

T1234006 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Pancreas

T1234188 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Placenta

T1234200 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Prostate

T1234201 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Hippocampus

T1236052Dep 5 slides
EUR 883

Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue III

T6234433 5 slides
EUR 507

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Rhesus) Normal Tissue, Multi-tissue I

T6534448 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Esophagus

T1234106 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Diaphragm

T1234169 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Parietal Lobe

T1236066Dem 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Pons

T1236071Alz 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Pons

T1236071Par 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Temporal Lobe

T1236078Dem 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Frontal Lobe

T1236051Dep 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Skeletal Muscle

T1236171Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Epididymis

T1234105 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Occipital Lobe

T1236062Dem 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Rhesus) Normal Tissue, Multi-tissue III

T6534423 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Pons

T1234071 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Lymph Node

T1234161 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Gallbladder

T1234118 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Parathyroid

T1234189 5 slides
EUR 758

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Parietal Lobe

T1236066Dep 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Temporal Lobe

T1236078Dep 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Congenital heart disease: Heart

T1236122Hd-3 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Congestive Heart Failure: Heart

T1236122Hd-6 5 slides
EUR 794

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart Atrium, left

T1236126Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Spinal Cord

T1234234 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue, Multi-tissue I

T6534448-Cy 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Occipital Lobe

T1236062Dep 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart Atrium, right

T1236127Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain

T1236035Msc 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Amygdala

T1236036Alz 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Amygdala

T1236036Par 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Thalamus

T1236079Alz 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Thalamus

T1236079Par 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue, Multi-tissue III

T6534423-Cy 5 slides
EUR 504

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Pituitary

T1236068Alz 5 slides
EUR 883

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Pituitary

T1236068Par 5 slides
EUR 883

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart Ventricle, left

T1236138Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum

T1236227Dia 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Amygdala

T1234036 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Midbrain

T1234059 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Thalamus

T1234079 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - hypertension: Interventricular Septum

T1236130Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Cerebellum

T1236039Alz 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Cerebellum

T1236039Par 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart Ventricle, right

T1236139Hd-2 5 slides
EUR 475

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Ductus Deferens

T1234100 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Skeletal Muscle

T1234171 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Small Intestine

T1234226 5 slides
EUR 343

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Jejunum

T1236230Dia 5 slides
EUR 475

Onze informatie beveelt aan dat primaire expressie van ZHX2 in GC een slechte prognose voorspelt. Evenals zou ZHX2 kwaadaardig gedrag van GC-cellen kunnen bevorderen, en immuuninfiltratie zou kunnen worden geassocieerd met de oncogene functie van ZHX2 in GC.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

The inhibitory effect and mechanism of quetiapine on tumor progression in hepatocellular carcinoma in vivo

Het remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivoHet remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivo

Hepatocellulair carcinoom (HCC) is de eerste  tumor  van de lever en de vierde belangrijkste reden achter de  meeste aan kanker gerelateerde overlijdens. Nog niet zo lang geleden wees een aantal onderzoeken op het antitumorpotentieel  van antipsychotica. Quetiapine, een