Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration
Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de medische betekenis en mobiele mogelijkheden ervan.
CENP-I-expressie in GC werd bestudeerd door cDNA-microarray, kwantitatieve real-time PCR (qRT-PCR) en immunohistochemie ( IHC ), en gebruikmakend van datasets van The  Most  cancers Genome Atlas (TCGA), UALCAN en Gene Expression Omnibus (GEO ) databanken.
Microarray- en bio-informatische analyses herkenden opgereguleerde CENP-A/E/F/H/I/Okay/P/W en HJURP in abdominale adenocarcinoom (STAD), maar niet in zegelringcelcarcinoom (SRCC). Aanzienlijk grotere  CENP-I  mRNA expressie werd verder bevestigd in 40 paren GC  weefsels  dan in gepaarde normale gastrische  weefsels  met qRT-PCR ( p <0,001) .
 IHC  bevestigde dat verhoogde CENP-I-expressie gerelateerd was aan een groter  tumorstadium  , lymfeklierinvasie, verhoogde HER2-positieve vergoeding (36,7% versus 10,0%) en Lauren-classificatie in de darmen in 69 GC-monsters in vergelijking met gepaarde para-de meeste vormen van kanker in reguliere  weefsels . De overleving van de hoge CENP-I-groepsleden was slecht in tegenstelling tot die van de lage CENP-I-groep ( P  = .0011).
Cox regressie univariate evaluatie herkende  tumor  afmeting ( P  = 0,008), HER2 status ( P  = 0,027), en CENP-I expressie ( p  = 0,049) waren onpartijdige prognostische elementen GC geweest. De mobiele werking van CENP-I werd vroeger in vitro bestudeerd in MKN45- en MKN28 GC-celstammen  .
Celproliferatie, migratie en apoptose waren besloten met behulp van CCK-8, transwell-assay, TUNEL-assay en bewegingscytometrie. Onze resultaten bevestigden dat CENP-I de proliferatie van GC-cellen bevorderde, apoptose remde, celmigratie faciliteerde en epitheliale-mesenchymale transitie (EMT) induceerde, vermoedelijk door het activeren van de AKT-route.
CENP-I-expressie was gecorreleerd met genetische handtekeningen van het proliferatieve subtype van GC, gekenmerkt door intestinale Lauren-classificatie,  HER2-  amplificatie en  TP53-  mutatie. Concluderend, dit onderzoek onthulde een verhoogde CENP-I-expressie in GC, die verband hield met kwaadaardige opties en een slechte prognose van GC-patiënten, en herkende de werking ervan bij het moduleren van celproliferatie, apoptose en migratie.
IQ-motief-bevattend GTPase-activerend eiwit 2 remt  angiogenese van de meeste borstkankers door VEGFR2-AKT-signalering te onderdrukken
Anti-angiogenese De meeste  kankertherapieën hebben te maken met tegenslagen vanwege negatieve effecten en resistentie. Parallel gericht op van een aantal trajecten zal helpen in de groei van meer praktische therapieën. Dit vereist de uitvinding van recente moleculen die een aantal mobiele processen zouden kunnen reguleren .
Ons onderzoek heeft de laatste tijd vestigde de aansluiting van verminderde IQGAP2 expressie in borstkanker  meeste vormen van kanker  met EMT en een slechte prognose van de patiënt De huidige literatuur suggereert niet direct de functie van IQGAP2 in angiogenese, die nog niet is onderzocht .
Op dit onderzoek , zochten we de functie van IQGAP2 in  tumor  angiogenese in een volledige methode gebruik te maken van mobiele traditie patiënten , en dierlijke mode Uitputting van IQGAP2 in de borst  kanker  cellen verhoogde proliferatie, migratie en tubulogenese van HUVECs . Bevindingen werden gevalideerd in ex-ovo CAM, Matrigel plug en poriën en de huid wond therapeutische assays in muizen mannequin het weergeven dat de kortingvan IQGAP2 aanzienlijk verhoogde angiogenese.
Als een bevestiging ,  IHC evaluatie van de betrokken persoon ‘s  weefsels bevestigde een beschadiging van correlatie van IQGAP2 expressie met de dichtheid van microvaten. Mechanistisch gezien bleek gebrek aan IQGAP2 VEGF-A te activeren door middel van ERK-activering in  tumorcellen , die de VEGFR2-AKT-as in HUVEC’s activeerden.
Implicaties: De bevindingen van dit onderzoek bevelen de anti-angiogene eigenschappen van IQGAP2 bij de meeste borstkankers aan  . De dubbele impact van IQGAP2 op EMT en angiogenese maakt het een mogelijk doel voor de remedie tegen de meeste kankers .
ECHS1, een interactief eiwit van LASP1, induceert onbalans in het sfingolipide-metabolisme om de ontwikkeling van colorectale  kankers te promoten door ceramideglycosylatie te reguleren
Sfingolipide metabole ontregeling heeft meer en meer geweest tot nadenken over om een drug-resistentiemechanisme voor heel veel tumoren . Bij dit onderzoek werd door een LC-MS-assay LIM- en SH3-eiwit 1 (LASP1) herkend als een eiwit dat betrokken is bij het sfingolipidemetabolisme, en korteketen-enoyl-CoA-hydratase (ECHS1) werd erkend als een gloednieuwe LASP1-interagerende eiwit door een eiwittest bij de meeste colorectale  kankers  (CRC).
Acquire- en loss-of-function-analyses toonden de stimulerende functie aan die wordt uitgevoerd door ECHS1 bij proliferatie, migratie en invasie van CRC-cellen in vitro en in vivo. Mechanistisch onderzoek van het onderliggende  tumor- ondersteunende oncomeabolisme wijst uit dat ECHS1 het mogelijk maakt om het ceramide (Cer) metabolisme te veranderen dat de glycosfingolipidesynthese (HexCer) zal verhogen door de verkoop van UDP-glucose ceramide glycosyltransferase (UGCG).
Aanvullende evaluatie bevestigde dat ECHS1 de ontwikkeling van CRC en resistentie tegen geneesmiddelen bevordert door reactieve zuurstofsoorten (ROS) vrij te geven en het mitochondriale membraanpotentieel te verstoren via de PI3K/Akt/mTOR-afhankelijke signaalroute. In de tussentijd zou het door ECHS1 veroorzaakte fenomeen van de verkoop van de overleving en de resistentie tegen geneesmiddelen van CRC-cellen mogelijk kunnen worden teruggedraaid door Eliglustat, een geselecteerde remmer van UCCG, in vitro en in vivo. 
IHC-  assay bevestigde dat ECHS1 tot overexpressie werd gebracht in CRC-  weefsels , wat werd geassocieerd met de differentiatie en slechte prognose van CRC- patiënten . Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten in het mechanisme waarmee fosfolipiden resistentie tegen geneesmiddelen in CRC bevorderen en identificeert potentiële doelen voor toekomstige therapieën.
Weefselexpressie  van koolzuuranhydrase IX correleert met extra agressief fenotype van basaalcelcarcinoom
Basaalcelcarcinoom (BCC) is de meest typische vorm van kanker binnen de blanke inwoners, goed voor ongeveer 15% van alle  neoplasmata . De incidentie groeit wereldwijd, tegen een vergoeding van ongeveer 10% per 12 maanden . BCC, hoewel soms metastaserend, veroorzaakt vrij vaak intensief weefselverlies  , als gevolg van een overmatige neiging tot stromale infiltratie, met name in zijn gededifferentieerde variëteiten , met ontsierende en slopende     resultaten .
Tot dusverre is er niettemin een verboden beschikbaarheid van therapeutische therapieën die verschillen van chirurgische procedures . We evalueerden de immunohistochemische expressie van het koolzuuranhydrase IX (CAIX), een van de vele belangrijkste markers van  weefselhypoxie  , in een set van 85 gearchiveerde FFPE BCC-  weefsels samen met de primaire subtypes, met totaal verschillende medische resultaten, om een haalbare relatie aan te tonen. tussen hypoxisch fenotype en organische agressiviteit daarvan? neoplasmata .
Onze resultaten bevestigen dat de expressie mate van het CAIX eiwit draagt bij aan de gelaagdheid van BCC in de geheel andere bedreiging lessen voor herhaling. We veronderstellen voor CAIX een mogelijke therapeutische functie als doel remedie binnen de therapie van extra agressief BCC, waardoor het aanbieden van een alternatief voor chirurgische en farmacologische remedie met Hedgehog-remmers, een veelbelovend voorbeeld van doel remedie in BCC.
 Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen
Opregulatie van ZHX2 voorspelt een slechte prognose en is gecorreleerd met immuuninfiltratie bij de meeste maagkankers
De transcriptie-repressor Zink-vinger en homeoboxen 2 (ZHX2) wordt gerapporteerd voor het beheer van de tumor ontwikkeling in een aantal menselijke  kankers , maar weinig wordt gedacht over haar functie in de maag  meeste vormen van kanker  (GC). Op dit onderzoek onderzochten we de expressie van ZHX2 en de relatie met klinisch-pathologische kenmerken en prognose van GC -patiënten , en onderzocht het effect van ZHX2 overexpressie in GC cel stammen .
We gebruikten UALCAN en  Tumor  Immune Estimation Useful resource (TIMER) om naar ZHX2-mRNA-expressie te kijken en gebruikten Kaplan-Meier-plotter om erachter te komen of ZHX2-expressie al dan niet was geassocieerd met GC-prognose. Expressie van ZHX2-eiwit werd gedetecteerd met behulp van immunohistochemische ( IHC ) kleuringsassays.
Celproliferatie werd geëvalueerd met behulp van CCK- Acht- assay en kolonievormingsassay, terwijl apoptose werd onderzocht met bewegingscytometrie . Wond therapeutische test en transwell test was gebruikt om celmigratie en invasie op te sporen.
We voerden bovendien een evaluatie van de verrijking van de genenset (GSEA) uit en gebruikten de  database van The  Most cancers Genome Atlas (TCGA) om te kijken naar de correlatie van ZHX2 met immuuninfiltratie. We melden dat ZHX2 sterk tot expressie komt in GC-  weefsels  en aanzienlijk gerelateerd is aan medische eigenschappen .
Opregulatie van ZHX2 voorspelde een slechte prognose in GC. Bovendien kan ZHX2-overexpressie proliferatie, invasie en migratie bevorderen, maar apoptose van GC-cellen remmen. Overmatige expressie van ZHX2 in GC is gecorreleerd met de aanwezigheid van infiltrerende immuuncellen, samen met B-cellen, CD4  T-cellen, macrofagen en dendritische cellen.

Cat Adipose Tissue Paraffin Sections

FP-103 10 slides
EUR 240

Monkey Adipose Frozen Sections, Rhesus

UF-103 10 slides
EUR 344

Monkey Adipose Frozen Sections, Cynomolgus

KF-103 10 slides
EUR 344

Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Adipose

T1234003 5 slides
EUR 377

Tissue, Section, Human Adult Normal, Adipose (Frozen)

MBS640444-5Sections 5Sections
EUR 635

Tissue, Section, Human Adult Normal, Adipose (Frozen)

MBS640444-5x5Sections 5x5Sections
EUR 2640

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Visceral Adipose

T1236003VisDia 5 slides
EUR 728

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose

T1236003SubDia 5 slides
EUR 728

Tissue, Section, Human Disease, Diabetes, Visceral Adipose (Frozen)

MBS640361-5Slides 5Slides
EUR 930

Tissue, Section, Human Disease, Diabetes, Visceral Adipose (Frozen)

MBS640361-5x5Slides 5x5Slides
EUR 3955

Tissue, Section, Human Disease, Diabetes, Subcutaneous Adipose (Frozen)

MBS640907-5Slides 5Slides
EUR 930

Tissue, Section, Human Disease, Diabetes, Subcutaneous Adipose (Frozen)

MBS640907-5x5Slides 5x5Slides
EUR 3955

Cat Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

FF-010 10X4 slides
EUR 1085

Dog Adipose Tissue paraffin Sections

DP-103 10 slides
EUR 240

Rat Adipose Tissue Paraffin Sections

RP-103 10 slides
EUR 266

Human Adipose Tissue Paraffin Sections

HP-103 10 slides
EUR 228

Rat WS Adipose Tissue Paraffin Sections

RP-103-WS 10 slides
EUR 266

Dog Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

DF-010 10X4 slides
EUR 1085

Pig Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

PF-010 10x4 slides
EUR 1085

Sheep Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

SF-010 10X4 slides
EUR 1085

Equine Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

EF-010 10x4 slides
EUR 1088

Bovine Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

BF-010 10X4 slides
EUR 1085

Rabbit Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

TF-010 10X4 slides
EUR 888

Hamster Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

AF-010 10X4 slides
EUR 888

Rat Tissue Frozen Sections Panel, any 5 except noted with *

RF-005 5x4 slides
EUR 503

Rat Tissue Frozen Sections Panel, any 10 except noted with *

RF-010 10x4 slides
EUR 940

Rat Tissue Frozen Sections Panel, any 15 except noted with *

RF-015 15x4 slides
EUR 1231

Rat Tissue Frozen Sections Panel, any 20 except noted with *

RF-020 20x4 slides
EUR 1523

Guinea Pig Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues

GF-010 10X4 slides
EUR 888

Cat Lung Frozen Sections

FF-601 10 slides
EUR 261

Cat Liver Frozen Sections

FF-314 10 slides
EUR 261

Cat Ovary Frozen Sections

FF-406 10 slides
EUR 261

Cat Heart Frozen Sections

FF-801 10 slides
EUR 261

Cat Tongue Frozen Sections

FF-105 10 slides
EUR 261

Cat Rectum Frozen Sections

FF-312 10 slides
EUR 261

Cat Testis Frozen Sections

FF-401 10 slides
EUR 261

Cat Spleen Frozen Sections

FF-701 10 slides
EUR 261

Cat Thymus Frozen Sections

FF-702 10 slides
EUR 261

Cat Kidney Frozen Sections

FF-901 10 slides
EUR 261

Cat Stomach Frozen Sections

FF-302 10 slides
EUR 261

Cat Bladder Frozen Sections

FF-902 10 slides
EUR 261

Rat WS Tissue Frozen Sections Panel, any 5 except noted with *

RF-005-WS 5x4 slides
EUR 503

Rat WS Tissue Frozen Sections Panel, any 10 except noted with *

RF-010-WS 10x4 slides
EUR 940

Rat WS Tissue Frozen Sections Panel, any 15 except noted with *

RF-015-WS 15x4 slides
EUR 1231

Rat WS Tissue Frozen Sections Panel, any 20 except noted with *

RF-020-WS 20x4 slides
EUR 1523

Cat Pancreas Frozen Sections

FF-313 10 slides
EUR 261

Cat Esophagus Frozen Sections

FF-301 10 slides
EUR 261

Cat Diaphragm Frozen Sections

FF-605 10 slides
EUR 261

Mouse CD1 Tissue Frozen Sections Panel, any 5 except noted with *

MF-005 5x4 slides
EUR 503

Mouse BLC Tissue Frozen Sections Panel, any 5 except noted with *

MF-005-BLC 5x4 slides
EUR 575

Mouse C57 Tissue Frozen Sections Panel, any 5 except noted with *

MF-005-C57 5x4 slides
EUR 575

Mouse CD1 Tissue Frozen Sections Panel, any 10 except noted with *

MF-010 10x4 slides
EUR 940

Mouse BLC Tissue Frozen Sections Panel, any 10 except noted with *

MF-010-BLC 10x4 slides
EUR 1012

Mouse C57 Tissue Frozen Sections Panel, any 10 except noted with *

MF-010-C57 10x4 slides
EUR 1012

Mouse CD1 Tissue Frozen Sections Panel, any 15 except noted with *

MF-015 15x4 slides
EUR 1231

Mouse BLC Tissue Frozen Sections Panel, any 15 except noted with *

MF-015-BLC 15x4 slides
EUR 1303

Mouse C57 Tissue Frozen Sections Panel, any 15 except noted with *

MF-015-C57 15x4 slides
EUR 1303

Mouse CD1 Tissue Frozen Sections Panel, any 20 except noted with *

MF-020 20x4 slides
EUR 1523

Mouse BLC Tissue Frozen Sections Panel, any 20 except noted with *

MF-020-BLC 20x4 slides
EUR 1594

Mouse C57 Tissue Frozen Sections Panel, any 20 except noted with *

MF-020-C57 20x4 slides
EUR 1594

Chicken Frozen Tissue Sections, Set of any 10 tissues, 4 slides

CF-010 10X4 slides
EUR 994

Cat Spinal cord Frozen Sections

FF-230 10 slides
EUR 261

Cat Skeletal Muscles Frozen Sections

FF-102 10 slides
EUR 261

Cat Brain, Cerebellum Frozen Sections

FF-202 10 slides
EUR 261

Rat mammary gland Frozen Sections Panel, any 16 tissues

RF-414-016 16X4 slides
EUR 1035

Cat Brain, Cerebral Cortex Frozen Sections

FF-210 10 slides
EUR 261

Cat Small Intestine, Ileum Frozen Sections

FF-309 10 slides
EUR 261

Cat Small Intestine, Jejunum Frozen Sections

FF-308 10 slides
EUR 261

Cat Small Intestine, Duodenum Frozen Sections

FF-307 10 slides
EUR 261

Mouse CD1 mammary gland Frozen Sections Panel, any 8 tissues

MF-414-008 8X4 slides
EUR 710

Mouse C57 mammary gland Frozen Sections Panel, any 8 tissues

MF-414-008-C57 8X4 slides
EUR 818

Frozen Tissue Section - Asthma: Lung

T1236152Ld-1 5 slides
EUR 523

Frozen Tissue Section - Lupus: Ovary

T1236183Lup 5 slides
EUR 750

Frozen Tissue Section - Lupus: Kidney

T1236142Lup 5 slides
EUR 645

Frozen Tissue Section - Lupus: Spleen

T1236246Lup 5 slides
EUR 567

Frozen Tissue Section - Lupus: Adrenal

T1236004Lup 5 slides
EUR 567

Frozen Tissue Section - Emphysema: Lung

T1236152Ld-3 5 slides
EUR 523

Frozen Tissue Section - Pneumonia: Lung

T1236152Ld-4 5 slides
EUR 523

Frozen Tissue Section - Lupus: Pancreas

T1236188Lup 5 slides
EUR 567

Frozen Tissue Section - Bronchitis: Lung

T1236152Ld-2 5 slides
EUR 523

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor

T2235003 5 slides
EUR 262

Rat Eye Frozen Sections

RF-106 10 slides
EUR 266

Frozen Tissue Section - hypertension: Vein

T1236020Hd-2 5 slides
EUR 523

Dog Skin Frozen Sections

DF-101 10 slides
EUR 261

Dog Lung Frozen Sections

DF-601 10 slides
EUR 261

Pig Skin Frozen Sections

PF-101 10 slides
EUR 261

Pig Lung Frozen Sections

PF-601 10 slides
EUR 261

Rat Skin Frozen Sections

RF-101 10 slides
EUR 228

Rat Lung Frozen Sections

RF-601 10 slides
EUR 228

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Bone

T1235023 5 slides
EUR 363

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lung

T1235152 5 slides
EUR 363

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Skin

T1235218 5 slides
EUR 363

Tissue, Section, Human Tumor, Bone (Frozen)

MBS640120-5Sections 5Sections
EUR 620

Tissue, Section, Human Tumor, Bone (Frozen)

MBS640120-5x5Sections 5x5Sections
EUR 2570

Tissue, Section, Human Tumor, Skin (Frozen)

MBS640220-5Sections 5Sections
EUR 620

Tissue, Section, Human Tumor, Skin (Frozen)

MBS640220-5x5Sections 5x5Sections
EUR 2570

Tissue, Section, Human Tumor, Lung (Frozen)

MBS640606-5Sections 5Sections
EUR 620

Tissue, Section, Human Tumor, Lung (Frozen)

MBS640606-5x5Sections 5x5Sections
EUR 2570

Dog Liver Frozen Sections

DF-314 10 slides
EUR 261

Dog Ovary Frozen Sections

DF-406 10 slides
EUR 261

Dog Heart Frozen Sections

DF-801 10 slides
EUR 261

Pig Colon Frozen Sections

PF-211 10 slides
EUR 261

Pig Liver Frozen Sections

PF-314 10 slides
EUR 261

Pig Ovary Frozen Sections

PF-406 10 slides
EUR 261

Pig Heart Frozen Sections

PF-801 10 slides
EUR 261

Pig Aorta Frozen Sections

PF-807 10 slides
EUR 261

Rat Cecum Frozen Sections

RF-310 10 slides
EUR 228

Rat Colon Frozen Sections

RF-311 10 slides
EUR 228

Rat Liver Frozen Sections

RF-314 10 slides
EUR 228

Rat Ovary Frozen Sections

RF-406 10 slides
EUR 228

Rat Penis Frozen Sections

RF-416 10 slides
EUR 228

Rat Aorta Frozen Sections

RF-807 10 slides
EUR 266

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart

T1236122Hd-2 5 slides
EUR 523

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Eye

T1236108Dia 5 slides
EUR 728

Dog Tongue Frozen Sections

DF-105 10 slides
EUR 261

Dog Rectum Frozen Sections

DF-312 10 slides
EUR 261

Dog Testis Frozen Sections

DF-401 10 slides
EUR 261

Dog Spleen Frozen Sections

DF-701 10 slides
EUR 261

Dog Thymus Frozen Sections

DF-702 10 slides
EUR 261

Dog Kidney Frozen Sections

DF-901 10 slides
EUR 261

Human Skin Frozen Sections

HF-101 10slides
EUR 240

Human Lung Frozen Sections

HF-601 10slides
EUR 240

Human Vein Frozen Sections

HF-821 10slides
EUR 240

Pig Testis Frozen Sections

PF-401 10 slides
EUR 261

Pig Uterus Frozen Sections

PF-411 10 slides
EUR 261

Pig Pineal Frozen Sections

PF-505 10 slides
EUR 261

Pig Spleen Frozen Sections

PF-701 10 slides
EUR 261

Pig Thymus Frozen Sections

PF-702 10 slides
EUR 261

Pig Kidney Frozen Sections

PF-901 10 slides
EUR 261

Rat Tongue Frozen Sections

RF-105 10 slides
EUR 266

Rat Rectum Frozen Sections

RF-312 10 slides
EUR 228

Rat Testis Frozen Sections

RF-401 10 slides
EUR 228

Rat Vagina Frozen Sections

RF-412 10 slides
EUR 228

Rat Spleen Frozen Sections

RF-701 10 slides
EUR 228

Rat Thymus Frozen Sections

RF-702 10 slides
EUR 228

Rat Kidney Frozen Sections

RF-901 10 slides
EUR 228

Sheep Skin Frozen Sections

SF-101 10 slides
EUR 261

Sheep Lung Frozen Sections

SF-601 10 slides
EUR 261

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Brain

T1235035 5 slides
EUR 363

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Colon

T1235090 5 slides
EUR 363

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Liver

T1235149 5 slides
EUR 363

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Ovary

T1235183 5 slides
EUR 363

Frozen Tissue Section - Lupus: Spinal Cord

T1236234Lup 5 slides
EUR 567

Tissue, Section, Human Tumor, Brain (Frozen)

MBS639984-5Sections 5Sections
EUR 620

Tissue, Section, Human Tumor, Brain (Frozen)

MBS639984-5x5Sections 5x5Sections
EUR 2570

Onze informatie beveelt aan dat primaire expressie van ZHX2 in GC een slechte prognose voorspelt. Evenals zou ZHX2 kwaadaardig gedrag van GC-cellen kunnen bevorderen, en immuuninfiltratie zou kunnen worden geassocieerd met de oncogene functie van ZHX2 in GC.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

PriCoat T25 FlasksPriCoat T25 Flasks

Description PriCoat ™ T25 Flask Features: Crystalline Virgin Polystyrene Upper and wide triangular base shape provides better stability Volume graduations on both sides Vacuum plasma TC treatment for better cell