Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration
Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de medische betekenis en mobiele mogelijkheden ervan.
CENP-I-expressie in GC werd bestudeerd door cDNA-microarray, kwantitatieve real-time PCR (qRT-PCR) en immunohistochemie ( IHC ), en gebruikmakend van datasets van The  Most  cancers Genome Atlas (TCGA), UALCAN en Gene Expression Omnibus (GEO ) databanken.
Microarray- en bio-informatische analyses herkenden opgereguleerde CENP-A/E/F/H/I/Okay/P/W en HJURP in abdominale adenocarcinoom (STAD), maar niet in zegelringcelcarcinoom (SRCC). Aanzienlijk grotere  CENP-I  mRNA expressie werd verder bevestigd in 40 paren GC  weefsels  dan in gepaarde normale gastrische  weefsels  met qRT-PCR ( p <0,001) .
 IHC  bevestigde dat verhoogde CENP-I-expressie gerelateerd was aan een groter  tumorstadium  , lymfeklierinvasie, verhoogde HER2-positieve vergoeding (36,7% versus 10,0%) en Lauren-classificatie in de darmen in 69 GC-monsters in vergelijking met gepaarde para-de meeste vormen van kanker in reguliere  weefsels . De overleving van de hoge CENP-I-groepsleden was slecht in tegenstelling tot die van de lage CENP-I-groep ( P  = .0011).
Cox regressie univariate evaluatie herkende  tumor  afmeting ( P  = 0,008), HER2 status ( P  = 0,027), en CENP-I expressie ( p  = 0,049) waren onpartijdige prognostische elementen GC geweest. De mobiele werking van CENP-I werd vroeger in vitro bestudeerd in MKN45- en MKN28 GC-celstammen  .
Celproliferatie, migratie en apoptose waren besloten met behulp van CCK-8, transwell-assay, TUNEL-assay en bewegingscytometrie. Onze resultaten bevestigden dat CENP-I de proliferatie van GC-cellen bevorderde, apoptose remde, celmigratie faciliteerde en epitheliale-mesenchymale transitie (EMT) induceerde, vermoedelijk door het activeren van de AKT-route.
CENP-I-expressie was gecorreleerd met genetische handtekeningen van het proliferatieve subtype van GC, gekenmerkt door intestinale Lauren-classificatie,  HER2-  amplificatie en  TP53-  mutatie. Concluderend, dit onderzoek onthulde een verhoogde CENP-I-expressie in GC, die verband hield met kwaadaardige opties en een slechte prognose van GC-patiënten, en herkende de werking ervan bij het moduleren van celproliferatie, apoptose en migratie.
IQ-motief-bevattend GTPase-activerend eiwit 2 remt  angiogenese van de meeste borstkankers door VEGFR2-AKT-signalering te onderdrukken
Anti-angiogenese De meeste  kankertherapieën hebben te maken met tegenslagen vanwege negatieve effecten en resistentie. Parallel gericht op van een aantal trajecten zal helpen in de groei van meer praktische therapieën. Dit vereist de uitvinding van recente moleculen die een aantal mobiele processen zouden kunnen reguleren .
Ons onderzoek heeft de laatste tijd vestigde de aansluiting van verminderde IQGAP2 expressie in borstkanker  meeste vormen van kanker  met EMT en een slechte prognose van de patiënt De huidige literatuur suggereert niet direct de functie van IQGAP2 in angiogenese, die nog niet is onderzocht .
Op dit onderzoek , zochten we de functie van IQGAP2 in  tumor  angiogenese in een volledige methode gebruik te maken van mobiele traditie patiënten , en dierlijke mode Uitputting van IQGAP2 in de borst  kanker  cellen verhoogde proliferatie, migratie en tubulogenese van HUVECs . Bevindingen werden gevalideerd in ex-ovo CAM, Matrigel plug en poriën en de huid wond therapeutische assays in muizen mannequin het weergeven dat de kortingvan IQGAP2 aanzienlijk verhoogde angiogenese.
Als een bevestiging ,  IHC evaluatie van de betrokken persoon ‘s  weefsels bevestigde een beschadiging van correlatie van IQGAP2 expressie met de dichtheid van microvaten. Mechanistisch gezien bleek gebrek aan IQGAP2 VEGF-A te activeren door middel van ERK-activering in  tumorcellen , die de VEGFR2-AKT-as in HUVEC’s activeerden.
Implicaties: De bevindingen van dit onderzoek bevelen de anti-angiogene eigenschappen van IQGAP2 bij de meeste borstkankers aan  . De dubbele impact van IQGAP2 op EMT en angiogenese maakt het een mogelijk doel voor de remedie tegen de meeste kankers .
ECHS1, een interactief eiwit van LASP1, induceert onbalans in het sfingolipide-metabolisme om de ontwikkeling van colorectale  kankers te promoten door ceramideglycosylatie te reguleren
Sfingolipide metabole ontregeling heeft meer en meer geweest tot nadenken over om een drug-resistentiemechanisme voor heel veel tumoren . Bij dit onderzoek werd door een LC-MS-assay LIM- en SH3-eiwit 1 (LASP1) herkend als een eiwit dat betrokken is bij het sfingolipidemetabolisme, en korteketen-enoyl-CoA-hydratase (ECHS1) werd erkend als een gloednieuwe LASP1-interagerende eiwit door een eiwittest bij de meeste colorectale  kankers  (CRC).
Acquire- en loss-of-function-analyses toonden de stimulerende functie aan die wordt uitgevoerd door ECHS1 bij proliferatie, migratie en invasie van CRC-cellen in vitro en in vivo. Mechanistisch onderzoek van het onderliggende  tumor- ondersteunende oncomeabolisme wijst uit dat ECHS1 het mogelijk maakt om het ceramide (Cer) metabolisme te veranderen dat de glycosfingolipidesynthese (HexCer) zal verhogen door de verkoop van UDP-glucose ceramide glycosyltransferase (UGCG).
Aanvullende evaluatie bevestigde dat ECHS1 de ontwikkeling van CRC en resistentie tegen geneesmiddelen bevordert door reactieve zuurstofsoorten (ROS) vrij te geven en het mitochondriale membraanpotentieel te verstoren via de PI3K/Akt/mTOR-afhankelijke signaalroute. In de tussentijd zou het door ECHS1 veroorzaakte fenomeen van de verkoop van de overleving en de resistentie tegen geneesmiddelen van CRC-cellen mogelijk kunnen worden teruggedraaid door Eliglustat, een geselecteerde remmer van UCCG, in vitro en in vivo. 
IHC-  assay bevestigde dat ECHS1 tot overexpressie werd gebracht in CRC-  weefsels , wat werd geassocieerd met de differentiatie en slechte prognose van CRC- patiënten . Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten in het mechanisme waarmee fosfolipiden resistentie tegen geneesmiddelen in CRC bevorderen en identificeert potentiële doelen voor toekomstige therapieën.
Weefselexpressie  van koolzuuranhydrase IX correleert met extra agressief fenotype van basaalcelcarcinoom
Basaalcelcarcinoom (BCC) is de meest typische vorm van kanker binnen de blanke inwoners, goed voor ongeveer 15% van alle  neoplasmata . De incidentie groeit wereldwijd, tegen een vergoeding van ongeveer 10% per 12 maanden . BCC, hoewel soms metastaserend, veroorzaakt vrij vaak intensief weefselverlies  , als gevolg van een overmatige neiging tot stromale infiltratie, met name in zijn gededifferentieerde variëteiten , met ontsierende en slopende     resultaten .
Tot dusverre is er niettemin een verboden beschikbaarheid van therapeutische therapieën die verschillen van chirurgische procedures . We evalueerden de immunohistochemische expressie van het koolzuuranhydrase IX (CAIX), een van de vele belangrijkste markers van  weefselhypoxie  , in een set van 85 gearchiveerde FFPE BCC-  weefsels samen met de primaire subtypes, met totaal verschillende medische resultaten, om een haalbare relatie aan te tonen. tussen hypoxisch fenotype en organische agressiviteit daarvan? neoplasmata .
Onze resultaten bevestigen dat de expressie mate van het CAIX eiwit draagt bij aan de gelaagdheid van BCC in de geheel andere bedreiging lessen voor herhaling. We veronderstellen voor CAIX een mogelijke therapeutische functie als doel remedie binnen de therapie van extra agressief BCC, waardoor het aanbieden van een alternatief voor chirurgische en farmacologische remedie met Hedgehog-remmers, een veelbelovend voorbeeld van doel remedie in BCC.
 Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen
Opregulatie van ZHX2 voorspelt een slechte prognose en is gecorreleerd met immuuninfiltratie bij de meeste maagkankers
De transcriptie-repressor Zink-vinger en homeoboxen 2 (ZHX2) wordt gerapporteerd voor het beheer van de tumor ontwikkeling in een aantal menselijke  kankers , maar weinig wordt gedacht over haar functie in de maag  meeste vormen van kanker  (GC). Op dit onderzoek onderzochten we de expressie van ZHX2 en de relatie met klinisch-pathologische kenmerken en prognose van GC -patiënten , en onderzocht het effect van ZHX2 overexpressie in GC cel stammen .
We gebruikten UALCAN en  Tumor  Immune Estimation Useful resource (TIMER) om naar ZHX2-mRNA-expressie te kijken en gebruikten Kaplan-Meier-plotter om erachter te komen of ZHX2-expressie al dan niet was geassocieerd met GC-prognose. Expressie van ZHX2-eiwit werd gedetecteerd met behulp van immunohistochemische ( IHC ) kleuringsassays.
Celproliferatie werd geëvalueerd met behulp van CCK- Acht- assay en kolonievormingsassay, terwijl apoptose werd onderzocht met bewegingscytometrie . Wond therapeutische test en transwell test was gebruikt om celmigratie en invasie op te sporen.
We voerden bovendien een evaluatie van de verrijking van de genenset (GSEA) uit en gebruikten de  database van The  Most cancers Genome Atlas (TCGA) om te kijken naar de correlatie van ZHX2 met immuuninfiltratie. We melden dat ZHX2 sterk tot expressie komt in GC-  weefsels  en aanzienlijk gerelateerd is aan medische eigenschappen .
Opregulatie van ZHX2 voorspelde een slechte prognose in GC. Bovendien kan ZHX2-overexpressie proliferatie, invasie en migratie bevorderen, maar apoptose van GC-cellen remmen. Overmatige expressie van ZHX2 in GC is gecorreleerd met de aanwezigheid van infiltrerende immuuncellen, samen met B-cellen, CD4  T-cellen, macrofagen en dendritische cellen.

CancerSeq? Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Thyroid

T2235265-SC 5 curls
EUR 1118.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Undiagnosed)

12-310-10um 10 um
EUR 241.8

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Undiagnosed)

12-310-4um 4 um
EUR 216.6

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Normal)

12-311-10um 10 um
EUR 241.8

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Normal)

12-311-4um 4 um
EUR 216.6

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Benign)

12-313-10um 10 um
EUR 241.8

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Benign)

12-313-4um 4 um
EUR 216.6

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Lipoma)

12-314-10um 10 um
EUR 241.8

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Lipoma)

12-314-4um 4 um
EUR 216.6

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Liposarcoma)

12-316-10um 10 um
EUR 241.8

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Liposarcoma)

12-316-4um 4 um
EUR 216.6

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Abnormal)

12-317-10um 10 um
EUR 241.8

Soft Tissue Tissue Slide (Adipose-Abnormal)

12-317-4um 4 um
EUR 216.6

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Adrenal

T1236004Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Brain

T1236035Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Colon

T1236090Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Esophagus

T1236106Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Eye

T1236108Dia 5 slides
EUR 753.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Heart

T1236122Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Kidney

T1236142Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Liver

T1236149Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Lung

T1236152Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Pancreas

T1236188Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Skin

T1236218Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Spleen

T1236246Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Stomach

T1236248Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Mouse Adipose Whole tissue lysate

MAL-1418 1 mg
EUR 628.8

Rat Adipose Whole tissue lysate

RAL-1477 1 mg
EUR 628.8

Frozen Tissue Section - Lupus: Adrenal

T1236004Lup 5 slides
EUR 568.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Arteriosclerosis: Aorta

T1236012Hd-4 5 slides
EUR 1171.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - hypertension: Artery

T1236013Hd-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Arteriosclerosis: Artery

T1236013Hd-4 5 slides
EUR 1171.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - hypertension: Vein

T1236020Hd-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - hypertension: Heart

T1236122Hd-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - hypertension: Kidney

T1236142Hd-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Kidney

T1236142Lup 5 slides
EUR 640.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Asthma: Lung

T1236152Ld-1 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Bronchitis: Lung

T1236152Ld-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Emphysema: Lung

T1236152Ld-3 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Pneumonia: Lung

T1236152Ld-4 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Ovary

T1236183Lup 5 slides
EUR 733.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Pancreas

T1236188Lup 5 slides
EUR 568.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Spleen

T1236246Lup 5 slides
EUR 568.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Human Catalase (CAT) ELISA Kit

DLR-CAT-Hu-48T 48T
EUR 529.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Catalase (CAT) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Catalase (CAT) ELISA Kit

DLR-CAT-Hu-96T 96T
EUR 684
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Catalase (CAT) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Catalase (CAT) ELISA Kit

DLR-CAT-Mu-48T 48T
EUR 632.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Catalase (CAT) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Mouse Catalase (CAT) ELISA Kit

DLR-CAT-Mu-96T 96T
EUR 825.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Catalase (CAT) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Catalase (CAT) ELISA Kit

DLR-CAT-Ra-48T 48T
EUR 658.8
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Catalase (CAT) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Catalase (CAT) ELISA Kit

DLR-CAT-Ra-96T 96T
EUR 861.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Catalase (CAT) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Catalase (CAT) ELISA Kit

RDR-CAT-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 546

Human Catalase (CAT) ELISA Kit

RDR-CAT-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 754.8

Mouse Catalase (CAT) ELISA Kit

RDR-CAT-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 668.4

Mouse Catalase (CAT) ELISA Kit

RDR-CAT-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 928.8

Rat Catalase (CAT) ELISA Kit

RDR-CAT-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 699.6

Rat Catalase (CAT) ELISA Kit

RDR-CAT-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 973.2

Human Catalase (CAT) ELISA Kit

RD-CAT-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 523.2

Human Catalase (CAT) ELISA Kit

RD-CAT-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 721.2

Mouse Catalase (CAT) ELISA Kit

RD-CAT-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 639.6

Mouse Catalase (CAT) ELISA Kit

RD-CAT-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 888

Rat Catalase (CAT) ELISA Kit

RD-CAT-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 668.4

Rat Catalase (CAT) ELISA Kit

RD-CAT-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 930

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Bone Marrow

T1236024Dia 5 slides
EUR 753.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Skeletal Muscle

T1236171Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6234700-1 1 slide
EUR 337.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6234700-5 5 slides
EUR 1112.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue III

T6334423 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue I

T6334447 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue II

T6334608 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue III

T6434423 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue I

T6434448 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Adipose

C1334003 40 reactions
EUR 648
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Adipose

C1434003 40 reactions
EUR 648
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Monkey (Cyno.) Normal Adipose tissue lysate

MCL-1159 1 mg
EUR 927.6

Monkey (Rhesus) Normal Adipose tissue lysate

MRL-1266 1 mg
EUR 927.6

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor

T2235003 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Rabbit MUSCLE TISSUE MT FROZEN 1kg

41325-2 1 kg
EUR 337.69

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Adrenal

T1235004 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Bladder

T1235010 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Bone

T1235023 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Brain

T1235035 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Breast

T1235086 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Colon

T1235090 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Esophagus

T1235106 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Kidney

T1235142 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Liver

T1235149 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lung

T1235152 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lymphoma

T1235161 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Ovary

T1235183 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Pancreas

T1235188 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Parotid

T1235190 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Prostate

T1235201 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Rectum

T1235206 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Skin

T1235218 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Stomach

T1235248 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Testis

T1235260 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Thymoma

T1235264 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Thyroid

T1235265 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Uterus

T1235274 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain

T1236035Alz 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain

T1236035Par 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Hippocampus

T1236052Dem 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Hippocampus

T1236052Dep 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Thalamus

T1236079Dem 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Thalamus

T1236079Dep 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Liver Cirrhosis: Esophagus

T1236106Lcs 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Arrhythmia, infarct: Heart

T1236122Hd-1 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - hypertension: Interventricular Septum

T1236130Hd-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Heart: Pericardium

T1236133Lup 5 slides
EUR 568.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Pulmonary embolism: Lung

T1236152Ld-5 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Liver Cirrhosis: Prostate

T1236201Lcs 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Spinal Cord

T1236234Lup 5 slides
EUR 568.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Frozen Tissue Array - Brain

T6134035-1 1 slide
EUR 264
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Frozen Tissue Array - Brain

T6134035-5 5 slides
EUR 804
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver

T6134149-1 1 slide
EUR 264
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver

T6134149-5 5 slides
EUR 804
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6234431 5 slides
EUR 590.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue II

T6234432 5 slides
EUR 590.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue III

T6234433 5 slides
EUR 590.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Tumor and Normal Tissue, Multi-tissue I

T6235700-1 1 slide
EUR 494.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Tumor and Normal Tissue, Multi-tissue I

T6235700-5 5 slides
EUR 1401.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Rhesus) Normal Tissue, Multi-tissue III

T6534423 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue, Multi-tissue III

T6534423-Cy 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Rhesus) Normal Tissue, Multi-tissue I

T6534448 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue, Multi-tissue I

T6534448-Cy 5 slides
EUR 588
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G01-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G01-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G02-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G02-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G01-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G01-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G02-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G02-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Small Intestine: Duodenum

T1236101Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Small Intestine: Ileum

T1236227Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Small Intestine: Jejunum

T1236230Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Adipose

C1234003-10 10 reactions
EUR 277.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Diabetic Tissue: Subcutaneous Adipose

C1236003SubDia-10 10 reactions
EUR 487.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Diabetic Tissue: Visceral Adipose

C1236003VisDia-10 10 reactions
EUR 487.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Adipose

C1534003 40 reactions
EUR 648
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Adipose

C1534003-Cy 40 reactions
EUR 648
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total Protein from Mouse Normal Tissue: Adipose

P1334003 1 mg
EUR 427.2
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total RNA from Mouse Normal Tissue: Adipose

R1334003-50 50 ug
EUR 256.8
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Rat Normal Tissue: Adipose

R1434003-50 50 ug
EUR 256.8
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Adipose

T2234003 5 slides
EUR 253.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor: Lipoma

T2235003-1 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Onze informatie beveelt aan dat primaire expressie van ZHX2 in GC een slechte prognose voorspelt. Evenals zou ZHX2 kwaadaardig gedrag van GC-cellen kunnen bevorderen, en immuuninfiltratie zou kunnen worden geassocieerd met de oncogene functie van ZHX2 in GC.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

The inhibitory effect and mechanism of quetiapine on tumor progression in hepatocellular carcinoma in vivo

Het remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivoHet remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivo

Hepatocellulair carcinoom (HCC) is de eerste  tumor  van de lever en de vierde belangrijkste reden achter de  meeste aan kanker gerelateerde overlijdens. Nog niet zo lang geleden wees een aantal onderzoeken op het antitumorpotentieel  van antipsychotica. Quetiapine, een

AIV Ag Test KitAIV Ag Test Kit

Description Avian influenza refers to a disease caused by infection with avian influenza A viruses. These viruses occur naturally among wild waterfowl throughout the world and can infect domestic poultry

Nec-1sNec-1s

Alternative name 5 – ((7-Cl-1H-indol-3-yl) methyl) -3-methylimidazolidine-2,4-dione); 7-Cl-O-Nec-1 Peptide sequence: No Appearance: Solid yellow CAS #: 852391-15-2 Molecular formula: C₁₃H₁₂ClN₃O₂ Molecular weight: 277.71 Purity: ≥96% by TLC and LC-MS Solubility: