IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom

IMPDH2 and HPRT expression and a prognostic significance in preoperative and postoperative patients with osteosarcoma
Osteosarcoom is een van de meest agressieve  bottumoren  bij jongeren en adolescenten. Groei van efficiënte therapeutische keuzes blijft ontbreken vanwege de complexiteit van de genomische achtergrond. In eerder werk hebben we een door proteomics geleide drug gebruikt om mogelijke remedies voor osteosarcoom te ontdekken.
Ons vervolgonderzoek onthulde dat een door de FDA goedgekeurd immunosuppressivum, mycofenolaatmofetil (MMF), gericht op inosine-5′-fosfaatdehydrogenase (IMPDH) -enzymen, een antitumoreffect  heeft dat veelbelovend leek voor aanvullend onderzoek en medische proeven.
Profilering van IMPDH2 en hypoxanthine-guaninefosforibosyltransferase (HPRT), de belangrijkste purine-metaboliserende enzymen, kan het begrip van de betekenis van het purinemetabolisme bij osteosarcoom verdiepen en bewijs leveren voor uitgebreid gebruik van MMF in de kliniek.
Binnen het huidige onderzoek, onderzochten we reeksen van IMPDH2 en HPRT in biopsie van 127 exemplaren en na chemotherapie  weefsels  in 20 gevallen van high-grade osteosarcoom patiënten gebruik te maken van immunohistochemische ( IHC ) evaluatie . Er zijn Cox-regressieanalyses uitgevoerd om de prognostische betekenis van alle enzymen te achterhalen.
De resultaten gaven aan dat lage HPRT-bereiken aanzienlijk zijn gerelateerd aan een overmatig Enneking-stadium (P = 0,023) en gemetastaseerd staan ​​(P = 0,024). Univariate en multivariate analyses lieten zien dat patiënten met een lage HPRT-expressie kortere gevallen van totale overleving hebben [HR 1,70 (1,01-2,84), P = 0,044].
Bovendien zijn buitensporige IMPDH2/HPRT-ratio’s in gelijke mate gerelateerd aan kortere gevallen van totale overleving [HR 1,67 (1,02-2,72), P = 0,039]. De reeksen van de enzymen zijn bovendien onderzocht in weefsels na chemotherapie  . De uitkomsten bevestigden dat primaire IMPDH2-expressie gerelateerd was aan kortere metastasevrije overleving [HR 7,42 (1,22-45,06), P = 0,030].
Deze resultaten bevelen een prognostische waarde aan van expressiepatronen van purine-metaboliserende enzymen voor het pre- en post-chemotherapie-interval van osteosarcoomremedie.

Kenmerkend voor het moleculaire en immuunpanorama van de hondenblaas  De meeste kankers

Transitional cell carcinoma (TCC), ook wel urotheelcarcinoom, is de meest voorkomende blaas  meeste vormen van kanker  in mensen en honden Ongeveer een kwart van de menselijke TCC zijn spier-invasieve en in verband met een overmatige risico van verlies van het leven van metastase.
Canine TCC (cTCC)  tumoren  zijn meestal hoogwaardig en spierinvasief . Gedeelde overeenkomsten in gevaar elementen , histopathologie en medische presentatie raden dat CTCC kon functioneren van een mannequin voor de evaluatie van nieuwe therapieën die zal therapieën informeren voor menselijke spierinvasieve TCC.
Het doel van dit onderzoek was om cTCC te karakteriseren op de moleculaire graad om de drijvende krachten achter oncogenese en druggable targets te bepalen. We voerden volledige exome-sequencing (WES) uit van 11 cTCC-  tumoren en drie gematchte reguliere monsters, waarbij we 583 varianten in eiwitcoderende genen uitvonden .
De meest voorkomende variant was een V-naar-E missense-mutatie in BRAF, herkend in vier van de 11 monsters (36%) via WES. Sanger-sequencing herkende BRAF-varianten in acht van de identieke 11 cTCC-monsters, naast in 22 van de 32 in formaline gefixeerde paraffine ingebedde (FFPE) cTCC-monsters, wat wijst op een totale prevalentie van 70%. RNA-Seq werd uitgevoerd bijpassende de genexpressieprofielen van CTCC  tumoren  met regelmatige blaas  weefsel .
cTCC-  tumoren  vertoonden opwaartse regulatie van genen die betrokken zijn in de celcyclus, DNA- herstel en antivirale immuniteit. We bovendien analyseerde het immuunsysteem panorama van CTCC gebruik te maken van het immuunsysteem gen handtekeningen en immunohistochemische ( IHC evaluatie . Een subset van  tumoren  had kenmerken van een verschroeiende tumormicro-  omgeving (TME) en vertoonde overmatige expressie van handtekeningen gerelateerd aan volledige respons op PD-1/PD-L1-blokkade in de meeste kankers van de menselijke blaas  .
Gemultiplexte digitale ruimtelijke profilering van invasieve borsttumoren  van zwarte en blanke meisjes
De NanoString GeoMx Digital Spatial Profiling (DSP) is een gloednieuw gemultiplext platform dat de overvloed aan tumor- en immuungerelateerde eiwitten kwantificeert  in een ruimtelijk opgeloste methode . We uitgevoerd DSP voor het gelijktijdig evalueren van 52 analyten in ruimtelijk gescheiden  weefsel  compartimenten geschetst door pan-cytokeratine expressie.
We hebben daarentegen eiwitdoelen tussen 94 Afro-Amerikaanse / zwarte en 65 Europese Amerikaanse / blanke gevallen ,  tumor-  en stromale  weefselcompartimenten  , oestrogeenreceptor-alfa (ER) -positieve en ER-negatieve instanties en onderzochten mogelijke biomarkers voor overleving. Van 33 analyten met stevige teken voor de evaluatie de resultaten zijn zeer repliceerbaar.
Voor een subset van markers onthulden correlatieve analyses tussen DSP-analyten en conventionele immunohistochemie ( IHC ) scores redelijke tot zeer robuuste associaties tussen de 2 platforms. Eveneens , DSP analyten en scores genexpressie zijn concordante 21 van de 25 merkers met overlap tussen de 2 datasets.
Een aantal analyten die uiteenliepen van ER- stand , en van de 25 onderzochte immuunmarkers, hadden 14 een grote inverse verwantschap met ER-expressie. B7-homoloog 3 (B7-H3; gecodeerd door CD276) was de enige analyt die op een groot onderscheid naar ras wees, namelijk afname in elk van de  tumor-  en stromale compartimenten bij zwarte meisjes . DSP markers die zijn gerelateerd aan de overleving opgenomen CD8, CD25, CD56, CD127, EpCAM, ER, Ki-67, en STING.
We concluderen dat DSP een milieuvriendelijk apparaat is voor het screenen van  tumor- en immuungerelateerde markers in een gelijktijdige mode en resultaten oplevert die in overeenstemming kunnen zijn met gevestigde immuunprofileringstests. DSP immuun te analyseren zijn omgekeerd gerelateerd aan ER expressie, in schikking met een grote lichaamsbouw van het eerdere werk dat papierwerk toegenomen immuun infiltratie in ER-negatieve borstkanker  kanker .
Deze ervaring is gebleken dat de scores van de B7-H3 eiwit zijn geweest aanzienlijk afnemen in de borst  kanker  van Black meisjes in contrast met witte meisjes , een intrigerende ontdekking dat de replicatie in vereist onpartijdige en raciaal talrijke vrouwelijke bevolking.
Terugkerende kinderachtige inflammatoire myofibroblastische  tumor  van mesenterium – casusrapport en overzicht van beeldvormingsbevindingen
Inflammatoire myofibroblastische tumoren  (IMT) zijn ongewoon delicate weefsel tumoren  van intermediaire maligne potentie met een neiging voor inheemse herhaling. Hoewel ze zullen gebeuren in enig opzicht leeftijd teams , prevalentie bij zuigelingen is buitengewoon ongewoon en hun imaging traits mag niet goed beschreven. Een 3-maanden oude vrouwelijke peuter geïntroduceerd met regelmatig progressieve maag uitzetting met niemand   koorts of gewichtsvermindering .
 IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom
Ze had een grote, slecht gedefinieerde homogene hypodense laesie van 8,4 × 11,4 × 11,3 cm (APxTraxSag) in de maag en vertoonde een lichte verbetering van het onderscheid bij vertraagde verzending. Ze onderging een verkennende laparotomie met totale excisie van de mesenteriale massa, waarvan de histopathologie duidde op IMT.
Ze had een recidief binnen 6 maanden van volledige resectie met een goed gedefinieerde heterogeen versterkende laesie met een afmeting van 1,8 × 1,8 × 2,3 cm (APxTraxSag) in het juiste paravesicale gebied dat tegen de blaas aanligt zonder invasie met een analoge laesie met een afmeting van 4,4 × 2,1 × drie cm (APxTraxSag) in het linker subdiafragmatische gebied dat grenst aan de bovenste bodem van de milt (geen invasie).
Aangezien de chirurgische ingreep bij onze aangedane persoon splenectomie en gedeeltelijke cystectomie met zich mee zou brengen, was voor haar een systemische remedie met ceritinib (anaplastisch lymfoomkinase [ALK]-remmer) bedoeld, waarmee ze na 2 maanden een bijna volledige respons had.

Total Protein - Human Tumor Tissue: Ovary

P1235183 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Breast

P1235086 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Kidney

P1235142 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Oschea

P1235182 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Rectum

P1235206 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Spleen

P1235246 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Testis

P1235260 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Thymus

P1235264 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Tonsil

P1235268 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Ureter

P1235273 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Uterus

P1235274 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Adrenal

P1235004 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Bladder

P1235010 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Parotid

P1235190 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Pharynx

P1235199 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Stomach

P1235248 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Thyroid

P1235265 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Prostate

P1235201 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma

P1235161 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Pancreas

P1235188 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Melanoma

P1235218A 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Esophagus

P1235106 1 mg
EUR 310

cDNA - Human Tumor Tissue: Nose

C1235178-10 10 reactions
EUR 274

Total Protein - Human Tumor Tissue: Gallbladder

P1235118 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Parathyroid

P1235189 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Neurofibroma

P1235177A 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Neurilemmoma

P1235177B 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Leiomyosarcoma

P1235172 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma

P1235257 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle

P1235171 1 mg
EUR 310

Total Protein - Human Tumor Tissue: Small Intestine

P1235226 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's

P1235161A 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's

P1235161B 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Tumor Tissue: Small Intestine: Duodenum

P1235101 1 mg
EUR 471

Total RNA - Human Tumor Tissue: Bone

R1235023-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Lung

R1235152-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon

R1235090-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Liver

R1235149-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Ovary

R1235183-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Breast

R1235086-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Kidney

R1235142-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Rectum

R1235206-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Thymus

R1235264-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Tonsil

R1235268-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Uterus

R1235274-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Adrenal

R1235004-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Bladder

R1235010-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Parotid

R1235190-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Stomach

R1235248-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Thyroid

R1235265-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Melanoma

R1235218A-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Esophagus

R1235106-50 50 ug
EUR 400

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Colon

P8235090-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Liver

P8235149-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Lung

P8235152-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Breast

P8235086-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Kidney

P8235142-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Rectum

P8235206-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Stomach

P8235248-PM 0.2 mg x2
EUR 1325

Total RNA - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma

R1235257-10 10 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon, sigmoid

R1235095-50 50 ug
EUR 400

Total RNA - Human Tumor Tissue: Small Intestine

R1235226-10 10 ug
EUR 400

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Lung

P8235152-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Colon

P8235090-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Liver

P8235149-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Breast

P8235086-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Kidney

P8235142-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Rectum

P8235206-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Stomach

P8235248-PP 0.2 mg x2
EUR 663

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Lung

R8235152-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Colon

R8235090-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Liver

R8235149-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Breast

R8235086-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Kidney

R8235142-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Rectum

R8235206-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Stomach

R8235248-PM-10 2x10 ug
EUR 716

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Lung

R8235152-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Colon

R8235090-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Liver

R8235149-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Breast

R8235086-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney

R8235142-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Rectum

R8235206-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Stomach

R8235248-PP-10 2x10 ug
EUR 463

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Lung

P1234152 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Skin

P1234218 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain

P1234035 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Cecum

P1234089 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon

P1234090 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart

P1234122 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Liver

P1234149 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Ovary

P1234183 1 mg
EUR 771

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Penis

P1234194 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Theca

P1234261 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Breast

P1234086 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Kidney

P1234142 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Rectum

P1234206 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Spleen

P1234246 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Testis

P1234260 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Throat

P1234263 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Thymus

P1234264 1 mg
EUR 514

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Tongue

P1234267 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Tonsil

P1234268 1 mg
EUR 400

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Ureter

P1234273 1 mg
EUR 513

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus

P1234274 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Vagina

P1234283 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Adipose

P1234003 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Adrenal

P1234004 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Bladder

P1234010 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Trachea

P1234160 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Parotid

P1234190 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach

P1234248 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Thyroid

P1234265 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Prostate

P1234201 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Appendix

P1234006 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Pancreas

P1234188 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Placenta

P1234200 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Esophagus

P1234106 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Diaphragm

P1234169 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung

P1236152Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin

P1236218Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Epididymis

P1234105 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain

P1236035Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon

P1236090Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Heart

P1236122Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver

P1236149Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Gallbladder

P1234118 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Parathyroid

P1234189 1 mg
EUR 715

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney

P1236142Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen

P1236246Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Adrenal

P1236004Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach

P1236248Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Whole Eye

P1234108 1 mg
EUR 715

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas

P1236188Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons

P1234071 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node

P1234161 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus

P1236106Dia 1 mg
EUR 471

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Spinal Cord

P1234234 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Insula

P1234055 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid

P1234095 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Cervix

P1234275 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Corpus

P1234276 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Fundus

P1234278 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Amygdala

P1234036 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Thalamus

P1234079 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Fallopian Tube

P1234115 1 mg
EUR 513

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland

P1234212 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia

P1234250 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Corpus

P1234251 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Fundus

P1234252 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Whole Eye

P1236108Dia 1 mg
EUR 1147

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary

P1234068 1 mg
EUR 771

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Ascending

P1234091 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Ductus Deferens

P1234100 1 mg
EUR 351

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Skeletal Muscle

P1234171 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Seminal Vesicle

P1234214 1 mg
EUR 513

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine

P1234226 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Pylorus

P1234253 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon descending

P1234092 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Transverse

P1234096 1 mg
EUR 188

Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow

P1236024Dia 1 mg
EUR 1147

Een buitensporige index van verdenking is vereist om IMT te onderscheiden van verschillende veelvoorkomende oorzaken van mesenteriale overvloed bij jongeren en de functie van radioloog is in dit opzicht van essentieel belang. Aangeboren recidief met abutment echter zonder invasie van omringende constructiefactoren voor de intermediaire kwaadaardige pathologie van IMT en zal een aanwijzing geven voor de prognose. Systemische remedie is efficiënt bij patiënten die ALK optimistisch zijn en een schadelijke chirurgische ingreep moet worden voorkomen.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma

PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell CarcinomaPTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma

PTP4A3 vervult een essentiële functie binnen de  tumorvorming en metastase van een aantal  tumoren , maar de prognostische functie ervan bij de meeste nierkankers   zal niet effectief worden begrepen. We gebruik gemaakt van de Oncomine en  Tumor  Immunoassay Nuttig resource

AIV Ag Test KitAIV Ag Test Kit

Description Avian influenza refers to a disease caused by infection with avian influenza A viruses. These viruses occur naturally among wild waterfowl throughout the world and can infect domestic poultry