IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom

IMPDH2 and HPRT expression and a prognostic significance in preoperative and postoperative patients with osteosarcoma
Osteosarcoom is een van de meest agressieve  bottumoren  bij jongeren en adolescenten. Groei van efficiënte therapeutische keuzes blijft ontbreken vanwege de complexiteit van de genomische achtergrond. In eerder werk hebben we een door proteomics geleide drug gebruikt om mogelijke remedies voor osteosarcoom te ontdekken.
Ons vervolgonderzoek onthulde dat een door de FDA goedgekeurd immunosuppressivum, mycofenolaatmofetil (MMF), gericht op inosine-5′-fosfaatdehydrogenase (IMPDH) -enzymen, een antitumoreffect  heeft dat veelbelovend leek voor aanvullend onderzoek en medische proeven.
Profilering van IMPDH2 en hypoxanthine-guaninefosforibosyltransferase (HPRT), de belangrijkste purine-metaboliserende enzymen, kan het begrip van de betekenis van het purinemetabolisme bij osteosarcoom verdiepen en bewijs leveren voor uitgebreid gebruik van MMF in de kliniek.
Binnen het huidige onderzoek, onderzochten we reeksen van IMPDH2 en HPRT in biopsie van 127 exemplaren en na chemotherapie  weefsels  in 20 gevallen van high-grade osteosarcoom patiënten gebruik te maken van immunohistochemische ( IHC ) evaluatie . Er zijn Cox-regressieanalyses uitgevoerd om de prognostische betekenis van alle enzymen te achterhalen.
De resultaten gaven aan dat lage HPRT-bereiken aanzienlijk zijn gerelateerd aan een overmatig Enneking-stadium (P = 0,023) en gemetastaseerd staan ​​(P = 0,024). Univariate en multivariate analyses lieten zien dat patiënten met een lage HPRT-expressie kortere gevallen van totale overleving hebben [HR 1,70 (1,01-2,84), P = 0,044].
Bovendien zijn buitensporige IMPDH2/HPRT-ratio’s in gelijke mate gerelateerd aan kortere gevallen van totale overleving [HR 1,67 (1,02-2,72), P = 0,039]. De reeksen van de enzymen zijn bovendien onderzocht in weefsels na chemotherapie  . De uitkomsten bevestigden dat primaire IMPDH2-expressie gerelateerd was aan kortere metastasevrije overleving [HR 7,42 (1,22-45,06), P = 0,030].
Deze resultaten bevelen een prognostische waarde aan van expressiepatronen van purine-metaboliserende enzymen voor het pre- en post-chemotherapie-interval van osteosarcoomremedie.

Kenmerkend voor het moleculaire en immuunpanorama van de hondenblaas  De meeste kankers

Transitional cell carcinoma (TCC), ook wel urotheelcarcinoom, is de meest voorkomende blaas  meeste vormen van kanker  in mensen en honden Ongeveer een kwart van de menselijke TCC zijn spier-invasieve en in verband met een overmatige risico van verlies van het leven van metastase.
Canine TCC (cTCC)  tumoren  zijn meestal hoogwaardig en spierinvasief . Gedeelde overeenkomsten in gevaar elementen , histopathologie en medische presentatie raden dat CTCC kon functioneren van een mannequin voor de evaluatie van nieuwe therapieën die zal therapieën informeren voor menselijke spierinvasieve TCC.
Het doel van dit onderzoek was om cTCC te karakteriseren op de moleculaire graad om de drijvende krachten achter oncogenese en druggable targets te bepalen. We voerden volledige exome-sequencing (WES) uit van 11 cTCC-  tumoren en drie gematchte reguliere monsters, waarbij we 583 varianten in eiwitcoderende genen uitvonden .
De meest voorkomende variant was een V-naar-E missense-mutatie in BRAF, herkend in vier van de 11 monsters (36%) via WES. Sanger-sequencing herkende BRAF-varianten in acht van de identieke 11 cTCC-monsters, naast in 22 van de 32 in formaline gefixeerde paraffine ingebedde (FFPE) cTCC-monsters, wat wijst op een totale prevalentie van 70%. RNA-Seq werd uitgevoerd bijpassende de genexpressieprofielen van CTCC  tumoren  met regelmatige blaas  weefsel .
cTCC-  tumoren  vertoonden opwaartse regulatie van genen die betrokken zijn in de celcyclus, DNA- herstel en antivirale immuniteit. We bovendien analyseerde het immuunsysteem panorama van CTCC gebruik te maken van het immuunsysteem gen handtekeningen en immunohistochemische ( IHC evaluatie . Een subset van  tumoren  had kenmerken van een verschroeiende tumormicro-  omgeving (TME) en vertoonde overmatige expressie van handtekeningen gerelateerd aan volledige respons op PD-1/PD-L1-blokkade in de meeste kankers van de menselijke blaas  .
Gemultiplexte digitale ruimtelijke profilering van invasieve borsttumoren  van zwarte en blanke meisjes
De NanoString GeoMx Digital Spatial Profiling (DSP) is een gloednieuw gemultiplext platform dat de overvloed aan tumor- en immuungerelateerde eiwitten kwantificeert  in een ruimtelijk opgeloste methode . We uitgevoerd DSP voor het gelijktijdig evalueren van 52 analyten in ruimtelijk gescheiden  weefsel  compartimenten geschetst door pan-cytokeratine expressie.
We hebben daarentegen eiwitdoelen tussen 94 Afro-Amerikaanse / zwarte en 65 Europese Amerikaanse / blanke gevallen ,  tumor-  en stromale  weefselcompartimenten  , oestrogeenreceptor-alfa (ER) -positieve en ER-negatieve instanties en onderzochten mogelijke biomarkers voor overleving. Van 33 analyten met stevige teken voor de evaluatie de resultaten zijn zeer repliceerbaar.
Voor een subset van markers onthulden correlatieve analyses tussen DSP-analyten en conventionele immunohistochemie ( IHC ) scores redelijke tot zeer robuuste associaties tussen de 2 platforms. Eveneens , DSP analyten en scores genexpressie zijn concordante 21 van de 25 merkers met overlap tussen de 2 datasets.
Een aantal analyten die uiteenliepen van ER- stand , en van de 25 onderzochte immuunmarkers, hadden 14 een grote inverse verwantschap met ER-expressie. B7-homoloog 3 (B7-H3; gecodeerd door CD276) was de enige analyt die op een groot onderscheid naar ras wees, namelijk afname in elk van de  tumor-  en stromale compartimenten bij zwarte meisjes . DSP markers die zijn gerelateerd aan de overleving opgenomen CD8, CD25, CD56, CD127, EpCAM, ER, Ki-67, en STING.
We concluderen dat DSP een milieuvriendelijk apparaat is voor het screenen van  tumor- en immuungerelateerde markers in een gelijktijdige mode en resultaten oplevert die in overeenstemming kunnen zijn met gevestigde immuunprofileringstests. DSP immuun te analyseren zijn omgekeerd gerelateerd aan ER expressie, in schikking met een grote lichaamsbouw van het eerdere werk dat papierwerk toegenomen immuun infiltratie in ER-negatieve borstkanker  kanker .
Deze ervaring is gebleken dat de scores van de B7-H3 eiwit zijn geweest aanzienlijk afnemen in de borst  kanker  van Black meisjes in contrast met witte meisjes , een intrigerende ontdekking dat de replicatie in vereist onpartijdige en raciaal talrijke vrouwelijke bevolking.
Terugkerende kinderachtige inflammatoire myofibroblastische  tumor  van mesenterium – casusrapport en overzicht van beeldvormingsbevindingen
Inflammatoire myofibroblastische tumoren  (IMT) zijn ongewoon delicate weefsel tumoren  van intermediaire maligne potentie met een neiging voor inheemse herhaling. Hoewel ze zullen gebeuren in enig opzicht leeftijd teams , prevalentie bij zuigelingen is buitengewoon ongewoon en hun imaging traits mag niet goed beschreven. Een 3-maanden oude vrouwelijke peuter geïntroduceerd met regelmatig progressieve maag uitzetting met niemand   koorts of gewichtsvermindering .
 IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom
Ze had een grote, slecht gedefinieerde homogene hypodense laesie van 8,4 × 11,4 × 11,3 cm (APxTraxSag) in de maag en vertoonde een lichte verbetering van het onderscheid bij vertraagde verzending. Ze onderging een verkennende laparotomie met totale excisie van de mesenteriale massa, waarvan de histopathologie duidde op IMT.
Ze had een recidief binnen 6 maanden van volledige resectie met een goed gedefinieerde heterogeen versterkende laesie met een afmeting van 1,8 × 1,8 × 2,3 cm (APxTraxSag) in het juiste paravesicale gebied dat tegen de blaas aanligt zonder invasie met een analoge laesie met een afmeting van 4,4 × 2,1 × drie cm (APxTraxSag) in het linker subdiafragmatische gebied dat grenst aan de bovenste bodem van de milt (geen invasie).
Aangezien de chirurgische ingreep bij onze aangedane persoon splenectomie en gedeeltelijke cystectomie met zich mee zou brengen, was voor haar een systemische remedie met ceritinib (anaplastisch lymfoomkinase [ALK]-remmer) bedoeld, waarmee ze na 2 maanden een bijna volledige respons had.

Total Protein - Human Tumor Tissue: Skin

P1235218 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Brain

P1235035 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Colon

P1235090 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Liver

P1235149 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Ovary

P1235183 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Breast

P1235086 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Kidney

P1235142 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Oschea

P1235182 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Rectum

P1235206 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Spleen

P1235246 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Testis

P1235260 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Thymus

P1235264 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Tonsil

P1235268 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Ureter

P1235273 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Uterus

P1235274 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Adrenal

P1235004 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Bladder

P1235010 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Parotid

P1235190 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Pharynx

P1235199 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Stomach

P1235248 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Thyroid

P1235265 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Prostate

P1235201 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma

P1235161 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Pancreas

P1235188 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Melanoma

P1235218A 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Esophagus

P1235106 1 mg
EUR 357

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Lung

MBS657223-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Lung

MBS657223-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Skin

MBS657502-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Skin

MBS657502-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Bone

MBS657551-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Bone

MBS657551-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Total Protein - Human Tumor Tissue: Gallbladder

P1235118 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Parathyroid

P1235189 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Brain

MBS656992-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Brain

MBS656992-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Ovary

MBS657111-05mg 0.5mg
EUR 595

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Ovary

MBS657111-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Ovary

MBS657111-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Colon

MBS657291-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Colon

MBS657291-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Liver

MBS657316-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Liver

MBS657316-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Total Protein - Human Tumor Tissue: Neurofibroma

P1235177A 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Neurilemmoma

P1235177B 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Oschea

MBS656965-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Oschea

MBS656965-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Rectum

MBS657089-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Rectum

MBS657089-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Ureter

MBS657174-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Ureter

MBS657174-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Breast

MBS657270-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Breast

MBS657270-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Uterus

MBS657307-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Uterus

MBS657307-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Spleen

MBS657312-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Spleen

MBS657312-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Tonsil

MBS657353-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Tonsil

MBS657353-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Testis

MBS657371-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Testis

MBS657371-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Thymus

MBS657475-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Thymus

MBS657475-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Kidney

MBS657592-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Kidney

MBS657592-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Bladder

MBS657051-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Bladder

MBS657051-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Adrenal

MBS657120-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Adrenal

MBS657120-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Stomach

MBS657334-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Stomach

MBS657334-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Parotid

MBS657391-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Parotid

MBS657391-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Thyroid

MBS657476-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Thyroid

MBS657476-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Pharynx

MBS657593-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Pharynx

MBS657593-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Total Protein - Human Tumor Tissue: Leiomyosarcoma

P1235172 1 mg
EUR 542

Total Protein - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma

P1235257 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Prostate

MBS657602-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Prostate

MBS657602-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Melanoma

MBS657116-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Melanoma

MBS657116-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Pancreas

MBS657286-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Pancreas

MBS657286-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Duodenum

MBS657482-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Duodenum

MBS657482-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Lymphoma

MBS657500-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Lymphoma

MBS657500-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Esophagus

MBS657127-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Esophagus

MBS657127-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Gallbladder

MBS656963-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Gallbladder

MBS656963-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Parathyroid

MBS657229-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Parathyroid

MBS657229-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Neurilemmoma

MBS657261-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Neurilemmoma

MBS657261-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Neurofibroma

MBS657367-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Neurofibroma

MBS657367-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Total Protein - Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle

P1235171 1 mg
EUR 357

Total Protein - Human Tumor Tissue: Small Intestine

P1235226 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Leiomyosarcoma

MBS657484-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Leiomyosarcoma

MBS657484-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Synoviosarcoma

MBS657611-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Synoviosarcoma

MBS657611-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

cDNA - Human Tumor Tissue: Nose

C1235178-10 10 reactions
EUR 301

Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's

P1235161A 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Small intestine

MBS657188-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Small intestine

MBS657188-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Skeletal Muscle

MBS657457-1mg 1mg
EUR 680

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Skeletal Muscle

MBS657457-5x1mg 5x1mg
EUR 2835

Tissue, Total Protein, Human Tumor, lymphoma, Hodgkin's

MBS657280-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, lymphoma, Hodgkin's

MBS657280-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's

P1235161B 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Colon (Custom Lot)

MBS657251-05mg 0.5mg
EUR 505

Tissue, Total Protein, Human Tumor, Colon (Custom Lot)

MBS657251-5x05mg 5x0.5mg
EUR 2060

Total Protein - Human Tumor Tissue: Small Intestine: Duodenum

P1235101 1 mg
EUR 542

Tissue, Total Protein, Human Tumor, lymphoma, Non-Hodgkin's

MBS657603-1mg 1mg
EUR 820

Tissue, Total Protein, Human Tumor, lymphoma, Non-Hodgkin's

MBS657603-5x1mg 5x1mg
EUR 3470

Total RNA - Human Tumor Tissue: Bone

R1235023-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Lung

R1235152-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon

R1235090-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Liver

R1235149-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Ovary

R1235183-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Breast

R1235086-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Kidney

R1235142-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Rectum

R1235206-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Thymus

R1235264-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Tonsil

R1235268-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Uterus

R1235274-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Adrenal

R1235004-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Bladder

R1235010-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Parotid

R1235190-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Stomach

R1235248-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Thyroid

R1235265-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Melanoma

R1235218A-10 10 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Esophagus

R1235106-50 50 ug
EUR 480

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Colon

P8235090-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Liver

P8235149-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Lung

P8235152-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Lung

MBS657199-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Breast

P8235086-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Kidney

P8235142-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Rectum

P8235206-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Stomach

P8235248-PM 0.2 mg x2
EUR 1431

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Kidney

MBS657005-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Breast

MBS657055-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Colon

MBS657100-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Liver

MBS657198-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Rectum

MBS657317-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Tissue, Total Protein, Human Tumor Cell Line, Hela (Cervix Adenocarcinoma)

MBS657103-1mg 1mg
EUR 565

Tissue, Total Protein, Human Tumor Cell Line, Hela (Cervix Adenocarcinoma)

MBS657103-5x1mg 5x1mg
EUR 2315

Total RNA - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma

R1235257-10 10 ug
EUR 480

Tissue, Total Protein, Matched Pairs, Human Primary Tumor and Metastasis Tumor, Stomach

MBS657320-2x02mg 2x0.2mg
EUR 1655

Tissue, Total Protein, Human Tumor Cell Line, A431 (Human Epidermoid Carcinoma)

MBS657363-1mg 1mg
EUR 565

Tissue, Total Protein, Human Tumor Cell Line, A431 (Human Epidermoid Carcinoma)

MBS657363-5x1mg 5x1mg
EUR 2315

Tissue, Total Protein, Human Tumor Cell Line, Raji (Human Lymphoma; B Lymphoma)

MBS657156-1mg 1mg
EUR 565

Tissue, Total Protein, Human Tumor Cell Line, Raji (Human Lymphoma; B Lymphoma)

MBS657156-5x1mg 5x1mg
EUR 2315

Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon, sigmoid

R1235095-50 50 ug
EUR 480

Total RNA - Human Tumor Tissue: Small Intestine

R1235226-10 10 ug
EUR 480

Een buitensporige index van verdenking is vereist om IMT te onderscheiden van verschillende veelvoorkomende oorzaken van mesenteriale overvloed bij jongeren en de functie van radioloog is in dit opzicht van essentieel belang. Aangeboren recidief met abutment echter zonder invasie van omringende constructiefactoren voor de intermediaire kwaadaardige pathologie van IMT en zal een aanwijzing geven voor de prognose. Systemische remedie is efficiënt bij patiënten die ALK optimistisch zijn en een schadelijke chirurgische ingreep moet worden voorkomen.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration

Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellenCentromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de