IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom

IMPDH2 and HPRT expression and a prognostic significance in preoperative and postoperative patients with osteosarcoma
Osteosarcoom is een van de meest agressieve  bottumoren  bij jongeren en adolescenten. Groei van efficiënte therapeutische keuzes blijft ontbreken vanwege de complexiteit van de genomische achtergrond. In eerder werk hebben we een door proteomics geleide drug gebruikt om mogelijke remedies voor osteosarcoom te ontdekken.
Ons vervolgonderzoek onthulde dat een door de FDA goedgekeurd immunosuppressivum, mycofenolaatmofetil (MMF), gericht op inosine-5′-fosfaatdehydrogenase (IMPDH) -enzymen, een antitumoreffect  heeft dat veelbelovend leek voor aanvullend onderzoek en medische proeven.
Profilering van IMPDH2 en hypoxanthine-guaninefosforibosyltransferase (HPRT), de belangrijkste purine-metaboliserende enzymen, kan het begrip van de betekenis van het purinemetabolisme bij osteosarcoom verdiepen en bewijs leveren voor uitgebreid gebruik van MMF in de kliniek.
Binnen het huidige onderzoek, onderzochten we reeksen van IMPDH2 en HPRT in biopsie van 127 exemplaren en na chemotherapie  weefsels  in 20 gevallen van high-grade osteosarcoom patiënten gebruik te maken van immunohistochemische ( IHC ) evaluatie . Er zijn Cox-regressieanalyses uitgevoerd om de prognostische betekenis van alle enzymen te achterhalen.
De resultaten gaven aan dat lage HPRT-bereiken aanzienlijk zijn gerelateerd aan een overmatig Enneking-stadium (P = 0,023) en gemetastaseerd staan ​​(P = 0,024). Univariate en multivariate analyses lieten zien dat patiënten met een lage HPRT-expressie kortere gevallen van totale overleving hebben [HR 1,70 (1,01-2,84), P = 0,044].
Bovendien zijn buitensporige IMPDH2/HPRT-ratio’s in gelijke mate gerelateerd aan kortere gevallen van totale overleving [HR 1,67 (1,02-2,72), P = 0,039]. De reeksen van de enzymen zijn bovendien onderzocht in weefsels na chemotherapie  . De uitkomsten bevestigden dat primaire IMPDH2-expressie gerelateerd was aan kortere metastasevrije overleving [HR 7,42 (1,22-45,06), P = 0,030].
Deze resultaten bevelen een prognostische waarde aan van expressiepatronen van purine-metaboliserende enzymen voor het pre- en post-chemotherapie-interval van osteosarcoomremedie.

Kenmerkend voor het moleculaire en immuunpanorama van de hondenblaas  De meeste kankers

Transitional cell carcinoma (TCC), ook wel urotheelcarcinoom, is de meest voorkomende blaas  meeste vormen van kanker  in mensen en honden Ongeveer een kwart van de menselijke TCC zijn spier-invasieve en in verband met een overmatige risico van verlies van het leven van metastase.
Canine TCC (cTCC)  tumoren  zijn meestal hoogwaardig en spierinvasief . Gedeelde overeenkomsten in gevaar elementen , histopathologie en medische presentatie raden dat CTCC kon functioneren van een mannequin voor de evaluatie van nieuwe therapieën die zal therapieën informeren voor menselijke spierinvasieve TCC.
Het doel van dit onderzoek was om cTCC te karakteriseren op de moleculaire graad om de drijvende krachten achter oncogenese en druggable targets te bepalen. We voerden volledige exome-sequencing (WES) uit van 11 cTCC-  tumoren en drie gematchte reguliere monsters, waarbij we 583 varianten in eiwitcoderende genen uitvonden .
De meest voorkomende variant was een V-naar-E missense-mutatie in BRAF, herkend in vier van de 11 monsters (36%) via WES. Sanger-sequencing herkende BRAF-varianten in acht van de identieke 11 cTCC-monsters, naast in 22 van de 32 in formaline gefixeerde paraffine ingebedde (FFPE) cTCC-monsters, wat wijst op een totale prevalentie van 70%. RNA-Seq werd uitgevoerd bijpassende de genexpressieprofielen van CTCC  tumoren  met regelmatige blaas  weefsel .
cTCC-  tumoren  vertoonden opwaartse regulatie van genen die betrokken zijn in de celcyclus, DNA- herstel en antivirale immuniteit. We bovendien analyseerde het immuunsysteem panorama van CTCC gebruik te maken van het immuunsysteem gen handtekeningen en immunohistochemische ( IHC evaluatie . Een subset van  tumoren  had kenmerken van een verschroeiende tumormicro-  omgeving (TME) en vertoonde overmatige expressie van handtekeningen gerelateerd aan volledige respons op PD-1/PD-L1-blokkade in de meeste kankers van de menselijke blaas  .
Gemultiplexte digitale ruimtelijke profilering van invasieve borsttumoren  van zwarte en blanke meisjes
De NanoString GeoMx Digital Spatial Profiling (DSP) is een gloednieuw gemultiplext platform dat de overvloed aan tumor- en immuungerelateerde eiwitten kwantificeert  in een ruimtelijk opgeloste methode . We uitgevoerd DSP voor het gelijktijdig evalueren van 52 analyten in ruimtelijk gescheiden  weefsel  compartimenten geschetst door pan-cytokeratine expressie.
We hebben daarentegen eiwitdoelen tussen 94 Afro-Amerikaanse / zwarte en 65 Europese Amerikaanse / blanke gevallen ,  tumor-  en stromale  weefselcompartimenten  , oestrogeenreceptor-alfa (ER) -positieve en ER-negatieve instanties en onderzochten mogelijke biomarkers voor overleving. Van 33 analyten met stevige teken voor de evaluatie de resultaten zijn zeer repliceerbaar.
Voor een subset van markers onthulden correlatieve analyses tussen DSP-analyten en conventionele immunohistochemie ( IHC ) scores redelijke tot zeer robuuste associaties tussen de 2 platforms. Eveneens , DSP analyten en scores genexpressie zijn concordante 21 van de 25 merkers met overlap tussen de 2 datasets.
Een aantal analyten die uiteenliepen van ER- stand , en van de 25 onderzochte immuunmarkers, hadden 14 een grote inverse verwantschap met ER-expressie. B7-homoloog 3 (B7-H3; gecodeerd door CD276) was de enige analyt die op een groot onderscheid naar ras wees, namelijk afname in elk van de  tumor-  en stromale compartimenten bij zwarte meisjes . DSP markers die zijn gerelateerd aan de overleving opgenomen CD8, CD25, CD56, CD127, EpCAM, ER, Ki-67, en STING.
We concluderen dat DSP een milieuvriendelijk apparaat is voor het screenen van  tumor- en immuungerelateerde markers in een gelijktijdige mode en resultaten oplevert die in overeenstemming kunnen zijn met gevestigde immuunprofileringstests. DSP immuun te analyseren zijn omgekeerd gerelateerd aan ER expressie, in schikking met een grote lichaamsbouw van het eerdere werk dat papierwerk toegenomen immuun infiltratie in ER-negatieve borstkanker  kanker .
Deze ervaring is gebleken dat de scores van de B7-H3 eiwit zijn geweest aanzienlijk afnemen in de borst  kanker  van Black meisjes in contrast met witte meisjes , een intrigerende ontdekking dat de replicatie in vereist onpartijdige en raciaal talrijke vrouwelijke bevolking.
Terugkerende kinderachtige inflammatoire myofibroblastische  tumor  van mesenterium – casusrapport en overzicht van beeldvormingsbevindingen
Inflammatoire myofibroblastische tumoren  (IMT) zijn ongewoon delicate weefsel tumoren  van intermediaire maligne potentie met een neiging voor inheemse herhaling. Hoewel ze zullen gebeuren in enig opzicht leeftijd teams , prevalentie bij zuigelingen is buitengewoon ongewoon en hun imaging traits mag niet goed beschreven. Een 3-maanden oude vrouwelijke peuter geïntroduceerd met regelmatig progressieve maag uitzetting met niemand   koorts of gewichtsvermindering .
 IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom
Ze had een grote, slecht gedefinieerde homogene hypodense laesie van 8,4 × 11,4 × 11,3 cm (APxTraxSag) in de maag en vertoonde een lichte verbetering van het onderscheid bij vertraagde verzending. Ze onderging een verkennende laparotomie met totale excisie van de mesenteriale massa, waarvan de histopathologie duidde op IMT.
Ze had een recidief binnen 6 maanden van volledige resectie met een goed gedefinieerde heterogeen versterkende laesie met een afmeting van 1,8 × 1,8 × 2,3 cm (APxTraxSag) in het juiste paravesicale gebied dat tegen de blaas aanligt zonder invasie met een analoge laesie met een afmeting van 4,4 × 2,1 × drie cm (APxTraxSag) in het linker subdiafragmatische gebied dat grenst aan de bovenste bodem van de milt (geen invasie).
Aangezien de chirurgische ingreep bij onze aangedane persoon splenectomie en gedeeltelijke cystectomie met zich mee zou brengen, was voor haar een systemische remedie met ceritinib (anaplastisch lymfoomkinase [ALK]-remmer) bedoeld, waarmee ze na 2 maanden een bijna volledige respons had.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Bladder

P1235010 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Bone

P1235023 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Brain

P1235035 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Breast

P1235086 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Colon

P1235090 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Esophagus

P1235106 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Gallbladder

P1235118 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Kidney

P1235142 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Liver

P1235149 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Lung

P1235152 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Lymphoma

P1235161 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Leiomyosarcoma

P1235172 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Neurofibroma

P1235177A 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Neurilemmoma

P1235177B 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Oschea

P1235182 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Ovary

P1235183 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Pancreas

P1235188 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Parathyroid

P1235189 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Parotid

P1235190 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Pharynx

P1235199 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Prostate

P1235201 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Rectum

P1235206 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Skin

P1235218 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Melanoma

P1235218A 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Spleen

P1235246 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Stomach

P1235248 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma

P1235257 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Testis

P1235260 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Thymus

P1235264 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Thyroid

P1235265 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Tonsil

P1235268 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Ureter

P1235273 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Uterus

P1235274 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's

P1235161A 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle

P1235171 1 mg
EUR 320
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Small Intestine

P1235226 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Adrenal

R1235004-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Bladder

R1235010-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Bone

R1235023-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Breast

R1235086-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Colon

R1235090-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Esophagus

R1235106-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Kidney

R1235142-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Liver

R1235149-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Lung

R1235152-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Ovary

R1235183-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Parotid

R1235190-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Rectum

R1235206-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Melanoma

R1235218A-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Stomach

R1235248-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma

R1235257-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Thymus

R1235264-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Thyroid

R1235265-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Tonsil

R1235268-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Uterus

R1235274-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Small Intestine: Duodenum

P1235101 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's

P1235161B 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Colon, sigmoid

R1235095-50 50 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Small Intestine

R1235226-10 10 ug
EUR 351
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Human Total PSA (t-PSA) ELISA Kit

PRB-5049-TOTAL 96 assays
EUR 572

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Breast

P8235086-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Colon

P8235090-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Kidney

P8235142-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Liver

P8235149-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Lung

P8235152-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Rectum

P8235206-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Stomach

P8235248-PM 0.2 mg x2
EUR 1228
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Human Total PSA (t-PSA) ELISA Kit

PRB-5049-TOTAL-5 5 x 96 assays
EUR 2283

Replacement Nose Cone

LE3001A3 Ea
EUR 97

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Adrenal

P1236004Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Brain

P1236035Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Colon

P1236090Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Esophagus

P1236106Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Heart

P1236122Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Kidney

P1236142Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Liver

P1236149Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Lung

P1236152Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Pancreas

P1236188Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Skin

P1236218Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Spleen

P1236246Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total Protein from Human Diabetic Tissue: Stomach

P1236248Dia 1 mg
EUR 461
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Breast

P8235086-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Colon

P8235090-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Kidney

P8235142-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Liver

P8235149-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Lung

P8235152-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Rectum

P8235206-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Stomach

P8235248-PP 0.2 mg x2
EUR 639
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Breast

R8235086-PM-10 2x10 ug
EUR 650
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Breast

R8235086-PP-10 2x10 ug
EUR 439
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Colon

R8235090-PM-10 2x10 ug
EUR 650
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Colon

R8235090-PP-10 2x10 ug
EUR 439
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Kidney

R8235142-PM-10 2x10 ug
EUR 650
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney

R8235142-PP-10 2x10 ug
EUR 439
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Liver

R8235149-PM-10 2x10 ug
EUR 650
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Liver

R8235149-PP-10 2x10 ug
EUR 439
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Een buitensporige index van verdenking is vereist om IMT te onderscheiden van verschillende veelvoorkomende oorzaken van mesenteriale overvloed bij jongeren en de functie van radioloog is in dit opzicht van essentieel belang. Aangeboren recidief met abutment echter zonder invasie van omringende constructiefactoren voor de intermediaire kwaadaardige pathologie van IMT en zal een aanwijzing geven voor de prognose. Systemische remedie is efficiënt bij patiënten die ALK optimistisch zijn en een schadelijke chirurgische ingreep moet worden voorkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

PriCoat T25 FlasksPriCoat T25 Flasks

Description PriCoat ™ T25 Flask Features: Crystalline Virgin Polystyrene Upper and wide triangular base shape provides better stability Volume graduations on both sides Vacuum plasma TC treatment for better cell

PD-L1 expression evaluated by 22C3 antibody is a better prognostic marker than SP142/SP263 antibodies in breast cancer patients after resection

PD-L1-expressie geëvalueerd door 22C3-antilichaam is een betere prognostische marker dan SP142/SP263-antilichamen bij borstkankerpatiënten na resectiePD-L1-expressie geëvalueerd door 22C3-antilichaam is een betere prognostische marker dan SP142/SP263-antilichamen bij borstkankerpatiënten na resectie

Immuuncheckpointremmers (ICI) hebben hun werkzaamheid aangetoond bij de behandeling van sterke  kankers . Desalniettemin is er geen uniforme voorspellende biomarker voor ICI’s. We wilden het prognostische effect controleren van het gebruik van drie PD-L1-antilichamen (SP142, SP263 en