PD-L1-expressie geëvalueerd door 22C3-antilichaam is een betere prognostische marker dan SP142/SP263-antilichamen bij borstkankerpatiënten na resectie

PD-L1 expression evaluated by 22C3 antibody is a better prognostic marker than SP142/SP263 antibodies in breast cancer patients after resection
Immuuncheckpointremmers (ICI) hebben hun werkzaamheid aangetoond bij de behandeling van sterke  kankers . Desalniettemin is er geen uniforme voorspellende biomarker voor ICI’s. We wilden het prognostische effect controleren van het gebruik van drie PD-L1-antilichamen (SP142, SP263 en 22C3) voor immunohistochemische ( IHC ) evaluatie.
We hebben retrospectief tumorweefsels  onderzocht  die zijn  afgeleid van 316  omstandigheden van de meeste borstkankers  , door  weefselmicroarrays vast te stellen  en door  IHC-  kleuring uit te voeren. De immuuncelexpressielading (voor SP142 en SP263) en de gemengde proportionele beoordeling (voor 22C3) waren geëvalueerd en overlevingsresultaten waren geanalyseerd.
Er waren voorspellingsmodes ontwikkeld en waarden van Harrel’s c-index en gebieden onder curven waren berekend om de discriminerende energie te controleren. Ongunstige PD-L1-expressie, voornamelijk gebaseerd op de 22C3- IHC-  assay, werd besloten als een onpartijdige prognostische marker voor recidiefvrije overleving (RFS, P = 0,0337) en metastasevrije overleving op afstand (DMFS, P = 0,0131).
Desalniettemin onthulde PD-L1-expressie, voornamelijk gebaseerd op SP142- en SP263- IHC-  assays, geen prognostisch effect. Van de vele drie antilichamen, waaronder PD-L1-expressiekennis verkregen via 22C3- IHC-  assay tegen de nul-etalagepop, leidde dit tot een grote verbetering binnen de discriminerende energie van RFS en DMFS. We adviseren dat PD-L1-expressie die voornamelijk is gebaseerd op de 22C3- IHC-  assay een superieure prognostische marker is dan die welke voornamelijk is gebaseerd op SP142- en SP263- IHC-  assays.

Interferon-alfa-induceerbaar eiwit 27 (IFI27) is een prognostische marker voor de meeste pancreaskankers,  voornamelijk  gebaseerd op volledige bio-informatica-evaluatie

Correct biomarkers te voorspellen het ontstaan en de ontwikkeling van de pancreas adenocarcinoom (paad) worden gezocht in de strijd in de richting van deze dodelijke ziekte Hier , we gemengde een aantal datasets (GEO, TCGA en GTEX) is het verrichten volledige evaluatie van de alvleesklier  meeste vormen van kanker .
Bij wijze van diepgaande evaluatie vonden we dat de expressie van het gen dat codeert voor interferon alfa-induceerbaar eiwit 27 (IFI27) aanzienlijk groter was in de meeste kankerweefsels  van de alvleesklier  dan in reguliere weefsels , en dat grotere expressie van IFI27 negatief gecorreleerd was met de algemene overleving lading van de alvleesklier  meeste vormen van kanker patiënten .
De bruikbare annotatie van IFI27 toonde relaties aan met mobiele immuniteit en metabolisme, met name glycolyse. Evaluatie van infiltrerende immuuncellen weergegeven dat grotere expressie van IFI27 expressie correleert met een verminderde CD8 + T-cellen en verhoogde M2 macrofagen in de tumor  immune micro (TIME), dan biochemische analyses van een muis etalagepop en immunohistochemische ( IHC ) kleuring gecontroleerd of glycolytische enzymen en M2-macrofagen aanzienlijk verhoogd in de meeste pancreaskankers   weefsels .
We speculeren dat IFI27 kan een effect hebben op de  tumor  micro-omgeving (TME) van paad door het reguleren van de mobiele immuniteit en de stofwisseling, waardoor de verkoop van de ontwikkeling van de pancreas carcinoom en een verslechtering van de prognose. Deze bevindingen van ons huidige onderzoek zijn een sterk bewijs dat IFI27 een mogelijke prognostische biomarker is van de meeste pancreaskankers   en dat het de immuunmicro-  omgeving van de  tumor beïnvloedt .

Validatie van immunohistochemie voor hondenproteïnen die betrokken zijn bij de opname van jodium in de schildklier en hun expressie in folliculaire celschildkliercarcinomen van honden (FTC’s) en van FTC afgeleide organoïden

Thyrotropinereceptor (TSHR), natriumjodide-symporter (NIS), pendrin en schildklierperoxidase (TPO) zijn belangrijk voor de opname van jodium door folliculaire schildkliercellen. Het doel van het onderzoek was te vergewissen immunohistochemie ( IHC ) protocollen voor TSH receptor, NIS, Pendrin en TPO canine  weefsels  en karakteriseren van de expressie in organoids afgeleid van honden folliculaire schildkliercarcinoom (FTC) en binnen de bijbehorende grote tumoren .
Dit vormt een elementaire stap om organoïden vast te stellen als een mannequin om de opname van jodium in FTC bij honden te controleren . Commercieel daar antilichamen aan humane eiwitten werden gekozen . De specificiteit van antilichamen werd bevestigd door western blot met gebruikmaking van lysaten van de menselijke schildkliercellijn HTori- Three en een gezonde schildklier van de hond. 
IHC  werd gevalideerd met behulp van HTori- Drie cellen en een set van honden regelmatig weefsels samen met gezonde schildklier. De expressie van TSHR, NIS, pendrin en TPO werd geëvalueerd in drie organoïde stammen afgeleid van FTC en respectieve grote tumoren .
Alle vier antilichamen produceerden specifieke banden door western blot en cytoplasmatische labeling in folliculaire cellen door  IHC  in elke menselijke HTori- Three- cellen en de schildklier van de hond. NIS bovendien bevestigd basolaterale membraan immunokleuring in folliculaire cellen. Alle vier de eiwitten waren extreem tot expressie gebracht in organoïden afgeleid van FTC.
De expressie was vergelijkbaar of groter in vergelijking met de eerste tumoren . De resultaten van deze onderzoeken zijn kenmerkend organoids afgeleid van honden FTC als een aanvaardbaar in vitro etalagepop onderzoek jodium opname, het openen van nieuwe analyse perspectieven binnen het onderwerp van canine schildklier  kanker geneesmiddel .
Invloed van  tumor -infiltrating immuuncellen op inheemse beheer lading , metastasen op afstand, en op overleving bij patiënten met comfortabele tissue sarcoom
Smooth weefsel sarcomen  (STS) worden gedacht-over niet-immunogeen, hoewel afzonderlijke entiteiten reageren op anti- tumor brokers richten op de  tumor  micro-omgeving. Dit onderzoek ‘s goals was geweest om het onderzoek relaties tussen  tumor -infiltrating immuuncellen en patiënt / tumor gerelateerde componenten , en hun prognostische beoordelen waard voor inheemse herhaling (LR), metastasen op afstand (DM), en de algemene    overleven (OS).
Honderdachtentachtig STS-patiënten (87 vrouwen [46,3%]; mediane leeftijd: 62,5 jaar) waren retrospectief geanalyseerd. Weefselmicroarrays  (in totaal 1266 kernen) waren gekleurd met multiplex immunohistochemie en geanalyseerd met multispectrale beeldvorming.
Zeven celvariëteiten waren gedifferentieerd op basis van merkerprofielen (CD3+, CD3+ CD4+ helper, CD3+ CD8+ cytotoxische, CD3+ CD4+ CD45RO+ helper reminiscentie , CD3+ CD8+ CD45RO+ cytotoxische reminiscentie T-cellen; CD20+ B-cellen; CD68+ macrofagen).
Correlaties tussen fenotype-abundantie en variabelen waren geanalyseerd. Uni- en multivariate Mooi Gray en Cox-regressie mode was gebouwd aan onderzoek prognostische variabelen. Mannequin kalibratie werd beoordeeld met C-index. IHC -findings was gevalideerd TCGA-SARC genexpressie kennis van genen bijzonder voor macrofagen, T- en B-cellen.
PD-L1-expressie geëvalueerd door 22C3-antilichaam is een betere prognostische marker dan SP142/SP263-antilichamen bij borstkankerpatiënten na resectie
Het aandeel B-cellen was lager bij patiënten ouder dan 62,5 jaar ( p  = .013), terwijl het aandeel macrofagen groter was ( p  = .002). Overmatige B-cel ( p  = .035) en macrofaagbereiken ( p  = .003) waren gerelateerd aan een verhoogd LR-risico binnen de univariate evaluatie.
Binnen de multivariate setting waren buitensporige macrofaagbereiken ( p  = .014) gerelateerd aan een verhoogd LR-risico, ongeacht marges, leeftijd, geslacht of B-cellen. Verschillende immuuncellen waren niet gerelateerd aan het eindresultaat. Buitensporige macrofaagbereiken waren een slechte prognostische kwestie voor LR, ongeacht marges, B-cellen, geslacht en leeftijd. Zo zouden anti- tumor , macrofaag-targeting brokers ook extra regelmatig kunnen worden gebruikt in  tumoren  met verbeterde macrofaag-infiltratie.
Neoadjuvante pembrolizumab en te hoge dosis interferon-alfa-2b bij reseceerbaar regionaal superieur melanoom
Doelstelling Neoadjuvant immunotherapie kan verbeteren het wetenschappelijk eindresultaat van regionaal superieure bedienbare melanoom en vergunningen voor de snelle wetenschappelijke en pathologische evaluatie van de respons. We onderzochten neoadjuvante pembrolizumab en overmatige dosis interferon-alfa-2b (HDI) oplossing in patiënten met resectabel superieure melanoom.
Lijders en strategieën Patiënten met een reseceerbaar stadium III/IV melanoom waren behandeld met gelijktijdige behandeling met pembrolizumab 200 mg intraveneus (IV) elke drie weken en HDI 20 ME/m2/dag IV, 5 dagen/week gedurende vier weken, daarna 10 ME/m2/ dag subcutaan Drie dagen/week gedurende twee weken. Definitieve chirurgische procedure aangenomen , en adjuvante mengsel immunotherapie die een jaar van remedie afrondt .
Het belangrijkste eindpunt was de veiligheid van de mix . Secundaire eindpunten omvatten algemene respons lading (ORR), pathologische volledige respons (PCR), ziektevrije overleving (RFS), en de algemene overleving (OS). Bloedmonsters voor correlatieve onderzoek waren verzameld allen door Tumor weefsel  werd bepaald door immunohistochemie ( IHC ) en circuleren cytometrie bij aanvang en bij chirurgische procedure .
Resultaten 31 patiënten waren ingeschreven, en 30 waren evalueerbaar. Bij het afsluiten van kennis (2 oktober 2019) was de mediane follow-up voor OS 37,87 maanden ( variatie ; 33,2-43,47). Mediaan OS en RFS zijn niet bereikt. Radiografische ORR was 73,3% (95% CI: 55,5% -85,8%), met een 43% (95% CI: 27,3% -60,1%) pathologische volledige respons (pCR) lading Geen van de patiënten met een pCR is teruggekomen.

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Ependymal Glioma

T2235035-5 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Pilocytic Astrocytoma

T2235035-13 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Astrocytoma Grade I

T2235035-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Astrocytoma Grade II

T2235035-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Astrocytoma Grade III

T2235035-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Malignant Oligodendroglioma

T2235035-8 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Pituitary Adenoma with Oncocytic Cell Type

T2235035-14 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Oligodendroglioma and Astrocytoma, Mixed Glioma

T2235035-12 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor

T2235023 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor

T2235152 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Skin Tumor

T2235218 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor

T2235090 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor

T2235149 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor

T2235086 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor

T2235142 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Testis Tumor

T2235260 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Tonsil Tumor

T2235268 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor

T2235003 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adrenal Tumor

T2235004 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Bladder Tumor

T2235010 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain

T2234035 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Appendix Tumor

T2235006 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Pancreas Tumor

T2235188 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Prostate Tumor

T2235201 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Abdominal Tumor

T2235001 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Parathyroid Tumor

T2235189 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Gallbladder Tumor

T2235118 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Wilms' Tumor

T2235142-7 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Pons

T2234071 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Cervix Tumor

T2235275 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Insula

T2234055 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor: Lipoma

T2235003-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Angioma: Glomus Tumor

T2235011-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondroma

T2235023-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adrenal Tumor: Adenoma

T2235004-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Testis Tumor: Seminoma

T2235260-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Amygdala

T2234036 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Midbrain

T2234059 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Thalamus

T2234079 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Pituitary

T2234068 5 slides
EUR 834

Paraffin Tissue Section - Human Skin Tumor: Fibrosarcoma

T2235218-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Pancreas Tumor: Islet Cell Tumor

T2235188-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum

T2234039 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Hippocampus

T2234052 5 slides
EUR 692

Paraffin Tissue Section - Human Adrenal Tumor: Myelolipoma

T2235004-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondrosarcoma

T2235023-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Fibroadenoma

T2235086-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor: Adenocarcinoma

T2235152-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain

T2236035Par 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Thalamus

T2236079Dem 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Diencephalon

T2234049 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Adenocarcinoma

T2235090-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor: Adenocarcinoma

T2235149-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain

T2236035Alz 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Thalamus

T2236079Dep 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Optic Nerve

T2234064 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Hippocampus

T2236052Dem 5 slides
EUR 834

Paraffin Tissue Section - Human Appendix Tumor: Adenocarcinoma

T2235006-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Pancreas Tumor: Adenocarcinoma

T2235188-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Prostate Tumor: Adenocarcinoma

T2235201-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Frontal Lobe

T2234051 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Pineal Gland

T2234067 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Tumor Cell Line: MCF-7

T2255830 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Parietal Lobe

T2234066 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Basal Ganglia

T2234037 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Temporal Lobe

T2234078 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Synovial Sarcoma

T2235023-8 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Hippocampus

T2236052Dep 5 slides
EUR 834

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Choroid Plexus

T2234044 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Occipital Lobe

T2234062 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Abdominal Tumor: Neuofibromatosis

T2235001-7 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum (left)

T2234040 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebral Cortex

T2234042 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Corpus Callosum

T2234045 5 slides
EUR 204

Brain tumor (meningioma

GL2082 each
EUR 474
Description: Brain tumor (meningioma, astrocytoma and glioblastoma) tissue array, 104 cases/208 cores

Brain tumor(meningioma

GL2082a each
EUR 474
Description: Brain tumor(meningioma, astrocytoma and glioblastoma) and brain tissue array, including pathology grade, 104 cases/208 cores (core size 1.0mm), replacing GL2082

Paraffin Tissue Section - Human Skin Tumor: Malignant Melanoma

T2235218-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum (right)

T2234041 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Olfactory ( region)

T2234063 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Precentral Gyrus

T2234073 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Vermis Cerebelli

T2234082 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Myeloma, Plasmacytic

T2235023-7 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Lobular carcinoma

T2235086-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Adenocarcinoma, MSH

T2235090MSH 5 slides
EUR 771

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Adenocarcinoma, MSS

T2235090MSS 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Frontal Lobe

T2236051Dem 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Corpora Mamillare

T2234047 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Medulla Oblongata

T2234057 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Postcentral Gyrus

T2234072 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Tonsilla Cerebelli

T2234080 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Parietal Lobe

T2236066Dem 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Pons

T2236071Par 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section – Human Breast Tumor, BRCA Characterized

T2235086BRCA 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Human Rectum Tumor: Adenocarcinoma, MSS

T2235206MSS 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Tumor: Adenocarcinoma, MSS

T2235274MSS 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Temporal Lobe

T2236078Dem 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Adenocarcinoma (Ulcer)

T2235090-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Stomach Tumor: Adenocarcinoma, MSS

T2235248MSS 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Frontal Lobe

T2236051Dep 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Occipital Lobe

T2236062Dem 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Pons

T2236071Alz 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellar Peduncles

T2234038 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Tuberculum Cinereum

T2234081 5 slides
EUR 363

Paraffin Tissue Section - Human Parotid Tumor: Pleomorphic Adenoma

T2235190-5 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Parietal Lobe

T2236066Dep 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Mucous Adenocarcinoma

T2235086-6 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Adenocarcinoma (Mucoid)

T2235090-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Temporal Lobe

T2236078Dep 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor: Large Cell Carcinoma

T2235152-6 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor: Small Cell Carcinoma

T2235152-9 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Tonsil Tumor: Lymphoma of Tonsil

T2235268-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Giant Cell Tumor, Grade I-II

T2235023-6 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Occipital Lobe

T2236062Dep 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor: Hepatocellular Carcinoma

T2235149-4 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Pelvic Tumor: Malignant Mesothelioma

T2235193-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Cervix Tumor, HPV positive

T2235275HPV 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Cervix Tumor, HPV positive

T2235275HPV+ 5 slides
EUR 646.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Cervix Tumor, HPV negative

T2235275HPV- 5 slides
EUR 550
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Cervix Tumor, HPV negative

T2235275HPV-negative 5 slides
EUR 524

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Cervix Tumor, HPV positive

T2235275HPV-positive 5 slides
EUR 524

Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Amygdala

T2236036Par 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Thalamus

T2236079Par 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Blood Vessel: Brain Artery

T2234014 5 slides
EUR 204

Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain

T2236035Msc 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Clear cell carcinoma

T2235142-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Renal Cell Carcinoma

T2235142-5 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Amygdala

T2236036Alz 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Thalamus

T2236079Alz 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Abdominal Tumor: Cysto Teratocarcinoid

T2235001-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Abdominal Tumor: Malignant Mesothelioma

T2235001-6 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Adrenal Tumor: Adrenal Pheochromocytoma

T2235004-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondroblastic Osteosarcoma

T2235023-1 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Thyroid Tumor: Papillary Adenocarcinoma

T2235265-7 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Non-hodgkin's lymphoma

T2235090-9 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor: Squamous Cell Carcinoma

T2235152-10 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section – Human Lung Tumor, EGFR/Kras Characterized

T2235152EK 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Human Skin Tumor: Squamous Cell Carcinoma

T2235218-7 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Cerebellum

T2236039Par 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Cerebellum

T2236039Alz 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section – Human Colon Tumor, EGFR/Kras Characterized

T2235090EK 5 slides
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Hippocampus

T2236052Par 5 slides
EUR 834

Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor: Cholangiocellular Carcinoma

T2235149-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Uterus Tumor: Endometrium Adenocarcinoma

T2235274-3 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Male Breast Hyperplasia

T2235086-4 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Tumor: Lung, 10x Visium-Characterized

T2235152-SV 1 slide
EUR 550

Paraffin Tissue Section - Human Prostate Tumor: Neoplasia of Prostate

T2235201-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Stomach Tumor: Squamous Cell Carcinoma

T2235248-10 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Hippocampus

T2236052Alz 5 slides
EUR 834

Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Invasive ductal carcinoma

T2235086-2 5 slides
EUR 262

Paraffin Tissue Section - Human Tumor: Breast, 10x Visium-Characterized

T2235086-SV 1 slide
EUR 550

Bij respectievelijk 73% en 43% van de patiënten waren HDI en pembrolizumab stopgezet. Correlatieve analyses stuurden aan dat intratumorale PD-1/PD-L1-interactie en HLA-DR-expressie gerelateerd zijn aan pCR (respectievelijk p=0,002 en p=0,008). Conclusies Neoadjuvante gelijktijdige HDI en pembrolizumab lieten veelbelovende wetenschappelijke oefeningen zien, ongeacht de buitensporige kosten van stopzetting van de behandeling. pCR is een prognostische indicator.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

The inhibitory effect and mechanism of quetiapine on tumor progression in hepatocellular carcinoma in vivo

Het remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivoHet remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivo

Hepatocellulair carcinoom (HCC) is de eerste  tumor  van de lever en de vierde belangrijkste reden achter de  meeste aan kanker gerelateerde overlijdens. Nog niet zo lang geleden wees een aantal onderzoeken op het antitumorpotentieel  van antipsychotica. Quetiapine, een

AIV Ag Test KitAIV Ag Test Kit

Description Avian influenza refers to a disease caused by infection with avian influenza A viruses. These viruses occur naturally among wild waterfowl throughout the world and can infect domestic poultry