PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma

PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma
PTP4A3 vervult een essentiële functie binnen de  tumorvorming en metastase van een aantal  tumoren , maar de prognostische functie ervan bij de meeste nierkankers   zal niet effectief worden begrepen. We gebruik gemaakt van de Oncomine en  Tumor  Immunoassay Nuttig resource databases te kijken naar de differentiële expressie van PTP4A3 in  tumor  weefsels  en regelmatige  weefsels  in de borst, urinewegen, maagdarmkanaal en poriën en de huid.
Gebruik makend van de GEPIA en PrognoScan databases, de onpartijdige prognostische functie van PTP4A3 werd bevestigd in clear cell niercelcarcinoom  meeste vormen van kanker  en papillaire niercelkanker  meeste vormen van kanker . Expressie van PTP4A3 was duidelijk groter in  tumorweefsel  , te  evalueren met reguliere  weefsels  ( P = 0,028).
We hebben de associaties van PTP4A3 en klinisch-pathologische opties niet ontdekt in ons  IHC- cohort. Ectopische expressie van PTP4A3 bevordert proliferatie, migratie en invasie en verhoogde het mRNA-stadium van TGFB1 in RCC-celstammen.
Immunohistochemische kleuring gaf aan dat de expressie van PTP4A3 associeert met CD3 + ( P  = 0,037) / CD8 + ( P  = 0,037) intra tumor  TIL, niet met invasieve marges renale  kanker . Volledige evaluatie van immuuninfiltratie in de TIMER-database correleerde PTP4A3-expressie met de infiltratie van B-cellen, CD8+ T-cellen, CD4+ T- cellen en neutrofielen in elk heldercellig niercelcarcinoom en papillair niercelcarcinoom.
PTP4A3-expressie was gerelateerd aan de infiltratie van dendritische cellen in papillair niercelcarcinoom. We bevestigden bovendien dat de infiltratie van B-cellen en CD8+ T-cellen gerelateerd was aan een slechte prognose bij patiënten met papillair niercelcarcinoom, in overeenstemming met de prognostische functie van PTP4A3 bij papillair niercelcarcinoom.
PTP4A3-expressie correleerde genen in B-cellen, monocyten, M1-macrofagen, Th2- en Treg-cellen in papillair niercelcarcinoom. Deze uitkomsten raden PTP4A3 aan als een prognostische kwestie met een baan bij het reguleren van de infiltratie van immuuncellen bij papillair niercelcarcinoom.

hnRNPA2B1 bevordert de dikke darm De meeste kankers Ontwikkeling via de MAPK-route

HNRNPA2B1, een RNA bindend eiwit, vervult een belangrijke functie in grote microRNA verwerking, verschillende splicing, mRNA metabolisme en transport. Merkwaardig , hnRNPA2B1 bovendien werkt als N6-methyladenosine (M6A) lezer en is essentieel gedurende tumorgenese van diverse weefsels variëteiten .
Niettemin , zijn functie in de dikke darm  kanker blijft onduidelijk. Bij dit onderzoek wilden we de organische mogelijkheden van hnRNPA2B1 ophelderen en de onderliggende mechanismen ervan ontdekken bij de meeste kankers in de dikke darm  . We onderzochten de expressie van hnRNPA2B1 in Oncomine- en TCGA-databases.
Verifieerde vervolgens de bevindingen in de meeste kankercellen van de dikke darm   en medische monsters met western blotting en immunohistochemie ( IHC ). We gebruikten CRISPR / Cas9 gerichte gen verhogen knockout hnRNPA2B1 expressie in humane colon  kanker  cellijn SW480 en HCT-116 en uitgevoerd elke in vivo  en  in vitro  experimenten. De resultaten zijn bovendien bevestigd door RNA-seq-analyses. 
We ontdekten dat hnRNPA2B1 aanzienlijk bevorderd dikke darm  kanker  celproliferatie elk in vitro  en  in vivo , terwijl knock-out van hnRNPA2B1 geïnduceerde apoptose en celcyclus arrestatie in SW480. RNA-seq-analyses onthulden dat de ERK / MAPK-route werd geactiveerd door hnRNPA2B1-upregulatie. 
Naast elke hnRNPA2B1 en MAPK route is geactiveerd medische colon  kanker  specimens en positief gecorreleerd. Mechanistisch gezien leek hnRNPA2B1 een stroomopwaartse regulator van de ERK/MAPK-route te zijn en remming van MAPK-signalering blokkeerde de gevolgen van hnRNPA2B1.
Taken collectief , onze gegevens blijkt dat de RNA-bindende eiwit hnRNPA2B1 stimuleert celproliferatie en reguleert celcyclus en apoptose van menselijke colon  kanker  door activering van de ERK / MAPK -signalering, die presenteren een nieuwe waarneming in geval van hnRNPA2B1 als een mogelijke therapeutisch doel voor de remedie van de meeste kankers van de dikke darm  .

Metaplastisch borstcarcinoom: klinisch-pathologische parameters en prognostisch profiel

Inleiding Metaplastisch borstcarcinoom (MBC) wordt geschetst als de meeste borstkankers   met een heteroloog niet-glandulair element . MBC houdt rekening met een bepaald soort borstkanker, de  meeste kankers  met een prognose die slechter is dan invasief ductaal carcinoom (IDC) van de borst. MBC is de meest typische borsten  meeste vormen van kanker  met een triple-negatieve profiel.
Vanwege dit feit op deze onderzoeken , evalueerden we tot de klinische parameters, herhaling en overleving van MBC in onze inwoners Strategieën We voerden een retrospectief observationeel onderzoek uit binnen de afdeling Histopathologie van het Prince Faisal Oncology Centre, Buraidah, Saoedi-Arabië, over een interval van 5 jaar.
Alle omstandigheden geïdentificeerd als MBC zijn opgenomen in het te onderzoeken . Oestrogeenreceptor (ER), progesteronreceptor (PR) en epidermale humane ontwikkeling probleem receptor 2 (HER2 / neu) immunohistochemie ( IHC ) werd uitgevoerd op consultant weefsel  blokken. Uitkomsten Whole 183 omstandigheden van MBC’s zijn opgenomen in het onderzoek , waarvan 120 omstandigheden zijn excisie specimens.
De impliciete leeftijd van de patiënten was 48,84 ± 12,99 jaar, en de meest typische leeftijdsgroep was tussen 36 en 50 jaar. Veel van de omstandigheden waren tumor  (T) stadium T3 (50%), en nodale metastase was actueel in 40% van de omstandigheden .
PTP4A3 is een prognostische biomarker die gecorreleerd is met immuuninfiltraten in papillair niercelcarcinoom
De meeste omstandigheden waren graad III (78,7%). ER-, PR- en HER2/neu-positiviteit was beroemd in respectievelijk 15,8%, 13,1% en 9,8%. Observatie-informatie is al 70 omstandigheden beschikbaar, met een mediane follow-up-interval van 4 (1-7) jaar. Tumorrecidief  was beroemd in 31,4% omstandigheden, met een overlevingspercentage van 71,4%. Plaveiselcel, chondroïde, spilceldifferentiatie en matrixproductie zijn beroemd in respectievelijk 70,5%, 7,1%, 13,7% en een paar,2% omstandigheden.
Een belangrijke verwantschap van squameuze differentiatie was beroemd met HER2 / neu-positiviteit. Een omgekeerde verwantschap van spilceldifferentiatie werd gezien bij okselmetastasen. Survival evaluatie door Kaplan-Meier onthulde een grote aansluiting van de overleving met  tumor recidief.
Conclusie MBC is een essentieel subtype van de meeste borstkankers  , waarvan histopathologische identificatie moeilijk is vanwege verschillende histologische differentiatie. We ontdekten dat squameuze differentiatie de meest typische is in MBC, wat gerelateerd was aan HER2 / neu-positiviteit. Een buitensporig recidief van MBC werd bovendien opgemerkt in ons onderzoek dat aanzienlijk verband hield met overleving.

SOX9 is gerelateerd aan superieure T-stadia van medisch stadium II colon, de  meeste kankers  bij jongere Mexicaanse patiënten

De meeste colorectale kankers  (CRC) is zonder twijfel een van de meest voorkomende maligniteiten ter wereld en bevat de meeste kankers van de dikke darm   (CC) en de meeste rectale  kankers  (RC). Betreffende CC geval van nieuwe moleculaire biomarkers voor correcte analyse en prognose, naast de identificatie van nieuwe doelwitten voor therapeutische interventie, dringend gezocht .
SRY-verwante groep hoge mobiliteit veld 9 (SOX9), een transcriptie probleem wordt betrokken bij groei , en is gerelateerd aan de ontwikkeling van humane  kanker Niettemin , de onderliggende medische en bruikbare resultaten in CRC niet zijn helemaal begrepen. Vanwege dit feit was het huidige onderzoek gericht op het beoordelen van de medische en bruikbare relevantie van SOX9-expressie in CC.
De expressie van SOX9 in  tumor weefsel  werd geëvalueerd in 97 biopten van Mexicaanse patiënten met CC met een vroeg stadium I en II ziekte door middel van immunohistochemie ( IHC ). Evenals werd SOX9-silencing binnen de HCT116-cellijn uitgevoerd met behulp van bepaalde kleine interfererende RNA’s, terwijl de effectiviteit van de neerwaartse regulatie werd geverifieerd door reverse transcriptie-kwantitatieve PCR en immunofluorescentie.
Sferoïde-vormingstest werd uitgevoerd met behulp van ultra-lage bevestigingsplaten. De  IHC- resultaten bevestigden dat SOX9 was opgereguleerd bij patiënten met stadium II (91%) en superieure T3-stadium (67%) CC. Merkwaardig , groter is SOX9 expressie betrekking op medische stadium  tumor meet- en  tumor  locatie. Bovendien was verhoogde SOX9-expressie aanwezig in recidiverende omstandigheden met inheemse tumoren ; niettemin    , Het was niet gerelateerd aan een verhoogde overleving waarschijnlijkheid .

Multiple Tumor Tissue Array - Ovary, Bladder, Breast, Kidney, Uterus, and Lung tumors, plus 12 tumor/normal pairs

T8235714d-5 5 slides
EUR 667

Multiple Tumor Tissue Array - Bladder, Colon, Kidney, Lung, Stomach, and Uterus tumors, plus 12 tumor/normal pairs

T8235716d-5 5 slides
EUR 667

Multiple kidney disease with kidney tissue array (2016/ISUP WHO classification

KD804a each
EUR 258
Description: Multiple kidney disease with kidney tissue array (2016/ISUP WHO classification, Grade mean Isup Grade), including pathoogy grade, TNM and clinical stage (reference AJCC 8th version), 75 cases/80 cores, replacing KD804

Multiple organ tumor tissue array

BC00119 each
EUR 168
Description: Multiple organ tumor tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 32 cases/32 cores

Multiple organ tumor tissue array

FDA800D each
EUR 255
Description: Multiple organ tumor tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 72 cases/72 cores, replacing FDA800c

Multiple organ tumor tissue array

MC2081a each
EUR 546
Description: Multiple organ tumor tissue array, including TNM, clinical stage and pathology grade, 208 cases/208 cores, replacing MC2081

Multiple organ tumor tissue array

MC2082D each
EUR 545
Description: Multiple organ tumor tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 192 cases/192 cores, replacing MC2082c

Multiple organ tumor tissue array

MC401 each
EUR 174
Description: Multiple organ tumor tissue array, including nasopharynx squamous cell carcinoma, stomach adenocarcinoma, colon adenocarcinoma, breast carcinoma, prostate adenocarcinoma, malignant melanoma, 7 types/40 cases/40 cores (1.5mm)

Multiple organ tumor tissue array

MC485a each
EUR 222
Description: Multiple organ tumor tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (lung small cell carcinoma reference AJCC 8th version, others reference AJCC 7th version), 24 cores/48 cores, replacing MC485

Multiple organ tumor tissue array

MC964b each
EUR 306
Description: Multiple organ tumor tissue array, including TNM, clinical stage and pathology grade, 96 cases/96 cores, replacing MC964a

Multiple organ tumor tissue array

TP481a each
EUR 198
Description: Multiple organ tumor tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (reference AJCC 7th version), 48 cores/48 cores, replacing TP481

Multiple Kidney cancer tissue array with normal tissue control from autopsy

KD483 each
EUR 168
Description: Multiple Kidney cancer tissue array with normal tissue control from autopsy, 48 cases/48 cores, with stage and grade data

Multiple Kidney cancer test tissue array with unmatched normal adjacent tissue

KD242 each
EUR 48
Description: Multiple Kidney cancer test tissue array with unmatched normal adjacent tissue, 10 cases/24 cores

Tissue, Array, Human Tumor (Adult), Multiple Tumor, Bladder, Breast, Colon, Esophagus, Kidney, Liver, Lung, Ovary, Prostate, Skin, Stomach, Uterus (Paraffin)

MBS639641-5Slides 5Slides
EUR 1280

Tissue, Array, Human Tumor (Adult), Multiple Tumor, Bladder, Breast, Colon, Esophagus, Kidney, Liver, Lung, Ovary, Prostate, Skin, Stomach, Uterus (Paraffin)

MBS639641-5x5Slides 5x5Slides
EUR 5620

Multiple normal organ tissue with tumor tissue array

BCN911 each
EUR 306
Description: Multiple normal organ tissue with tumor tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (AJCC 8.0), 91 cases/91 cores

Multiple organ tumor with normal tissue array

NE921 each
EUR 295
Description: Multiple organ tumor with normal tissue array, 20 cases neuroendocrine tumor) including pathology grade, TNM and clinical stage (small cell carcinoma reference AJCC 8th edition), 46 cases/92 cores (core size 1.5mm)

Multiple organs tumor and normal tissue array

MC2501 each
EUR 678
Description: Multiple organs tumor and normal tissue array, with TNM, clinical stage and pathology grade, 250 cases/250 cores

Multiple organ tumor with normal tissue array

MC482 each
EUR 198
Description: Multiple organ tumor with normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 40 cases/48 cores

Multiple organs tumor and normal tissue array

MC1501A each
EUR 474
Description: Multiple organs tumor and normal tissue array, including TNM, clinical stage and pathology grade, 150 cases/150 cores, replacing BC001134b

Multiple organ tumor with normal tissue array

T0014b each
EUR 48
Description: Multiple organ tumor with normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 6 cases/ 24 cores (1.5mm), replacing T0014a

Multiple testis tumor and testis tissue array

TE482a each
EUR 168
Description: Multiple testis tumor and testis tissue array, including TNM and clinical stage, 24 cases/48 cores, replacing TE482

Multiple organ tumor tissue array with adjacent normal tissue

MC803b each
EUR 336
Description: Multiple organ tumor tissue array with adjacent normal tissue, including TNM and clinical stage, 40 cases/80 cores, replacing MC803a

Multiple stomach tumor with stomach tissue array

ST821 each
EUR 306
Description: Multiple stomach tumor with stomach tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (reference AJCC 8th version), 80 cases/80 cores

Multiple tumor tissue array covers 53 types of benign

BCN1021 each
EUR 266
Description: Multiple tumor tissue array covers 53 types of benign, malignant, regional lymph node and distant metastasis tumors with normal tissues as controls, including pathology grade, TNM/Stage (AJCC 8th edition), 102 cases/102 cores (core size 1.5mm)

Multiple tumor of pancreas and pancreas tissue array

T142c each
EUR 66
Description: Multiple tumor of pancreas and pancreas tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 12 cases/24 cores, replacing T142b

Tissue, Array, Human Tumor (Adult), Multiple Tumor, Bladder, Breast, Colon (Rectal), Kidney, Liver, Lung, Lymph Node, Ovary, Pancreas, Prostate, Skin, Stomach, Uterus (Paraffin)

MBS639524-5Slides 5Slides
EUR 1280

Tissue, Array, Human Tumor (Adult), Multiple Tumor, Bladder, Breast, Colon (Rectal), Kidney, Liver, Lung, Lymph Node, Ovary, Pancreas, Prostate, Skin, Stomach, Uterus (Paraffin)

MBS639524-5x5Slides 5x5Slides
EUR 5620

Kidney tumor tissue array with matched tumor adjacent kidney tissue

KD2602a each
EUR 354
Description: Kidney tumor tissue array with matched tumor adjacent kidney tissue, including TNM, clinical stage and pathology grade, 65 cases/260 cores, replacing KD2602

Multiple organs neuroendocrine tumor tissue array with normal tissue

NE841 each
EUR 354
Description: Multiple organs neuroendocrine tumor tissue array with normal tissue

Immune multiple organs tumor and normal tissue array

MC1081 each
EUR 414
Description: Immune multiple organs tumor and normal tissue array, containing 20 cases leukemia, 20 cases non-Hodgkin's lymphoma, 20 cases Hodgkin's lymphoma, 11 cases plasma cell myeloma, 9 cases extramedullary plasmacytoma, 20 cases malignant thymoma, plus 2 each cases of normal lymph node, spleen, bone marrow and thymus gland tissue, 108 cases/108 cores,

Multiple organ tumor and adjacent normal tissue array

BCN963b each
EUR 258
Description: Multiple organ tumor and adjacent normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 81 cases/96 cores, replacing BCN963a

Multiple organ tumor with adjacent normal tissue array

BCN721b each
EUR 270
Description: Multiple organ tumor with adjacent normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, replaing BCN721a

Multiple organ tumor with adjacent normal tissue array

CM241a each
EUR 66
Description: Multiple organ tumor with adjacent normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (reference AJCC 7th version), 12 cases/24 cores, replacing CM241

Multiple organ tumor with adjacent normal tissue array

MC486 each
EUR 270
Description: Multiple organ tumor with adjacent normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 48 cases/48 cores, replacing BC00116

Multiple head and neck tumor with normal tissue array

HN802d each
EUR 306
Description: Multiple head and neck tumor with normal tissue array, including squamous cell carcinoma, adenoid cystic carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, pathology grade, TNM and clinical stage (AJCC 8th edition), 80 cases/80 cores (core size 1.5mm), replacing HN802c

Multiple types skin tumor with matched tumor adjacent tissue array

SK801d each
EUR 258
Description: Multiple types skin tumor with matched tumor adjacent tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 70 cases/80 cores (cores size 1.5mm), replacing SK801c

Multiple tumor (24 organs )and normal (6 organs) tissue array

FDA808l-2 each
EUR 306
Description: Multiple tumor (24 organs )and normal (6 organs) tissue array, with grade and TNM/Stage,72 cases/72 cores (core size 1.5mm), replacing FDA808k-2

Recent Years Collection Samples. Multiple ovarian tumor tissue array

OV401sur each
EUR 416
Description: Recent Years Collection Samples. Multiple ovarian tumor tissue array, including survival data, pathology grade, TNM and clinical stage (AJCC 8.0), 20 cases/40 cores (1.5mm)

Multiple organ tumor with matched adjacent normal tissue array

MC246b each
EUR 66
Description: Multiple organ tumor with matched adjacent normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 12 cases/24 cores, replaced by MC246c

Multiple sites of head and neck tumor ad normal tissue array

HN721 each
EUR 306
Description: Multiple sites of head and neck tumor ad normal tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 72 cases/72 cores

Multiple organ tumor with neuroendocrine differentiation tissue array

BC01072 each
EUR 270
Description: Multiple organ tumor with neuroendocrine differentiation tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 36 cases/72 cores

Kidney tumor tissue array with normal tissue as control

KD961 each
EUR 258
Description: Kidney tumor tissue array with normal tissue as control, including TNM, clinical stage and pathology grade, 48 cases/96 cores

Multiple ovarian tumor with matched cancer adjacent ovary tissue array

OV901 each
EUR 306
Description: Multiple ovarian tumor with matched cancer adjacent ovary tissue array, including serous carcinoma, clear cell carcinoma, endometrioid adenocarcinoma,mucinous adenocarcinoma,disgerminoma,yolk sac tumor and sertoli-Leydig cell tumors and mixed germ cell tumor,thology grade, TNM and clinical stage (AJCC 8.0), 76 cases/90 cores (1.5mm)

Multiple organs tumor with normal tissue array and cell line samples

MC1251 each
EUR 414
Description: Multiple organs tumor with normal tissue array and cell line samples, including pathology grade, TNM and stage, 132 cases/132 cores

Multiple cancer tissue array

MC801 each
EUR 306
Description: Multiple cancer tissue array, replacing BC00012, 80 cases/80 cores, with grade information

Multiple Tumor Tissue Array - 12 major types of cancer paired with adjacent normal tissues

Z7020080 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple lymphoma tissue array

LM241b each
EUR 66
Description: Multiple lymphoma tissue array, 12 cases/24 cores (core size 1.0mm), replacing LM241

Multiple Species Tissue Slides - Kidney Tissue

10-400-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Kidney Tissue

MBS154195-1Pack 1Pack
EUR 210

Multiple Species Tissue Slides - Kidney Tissue

MBS154195-5x1Pack 5x1Pack
EUR 920

Multiple organs tumor with normal tissue array and with cell line samples

MC1250 each
EUR 414
Description: Multiple organs tumor with normal tissue array and with cell line samples, including pathology grade, TNM and stage, 132 cases/132 cores

Multiple organ (23 types) tumor and unmatched normal adjacent (NAT) tissue array

MC461 each
EUR 192
Description: Multiple organ (23 types) tumor and unmatched normal adjacent (NAT) tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 46 cases/46 cores, replacing BC00432

Tissue, Array, Human Disease (Adult), Kidney Tumor (Paraffin)

MBS639684-5Slides 5Slides
EUR 1280

Tissue, Array, Human Disease (Adult), Kidney Tumor (Paraffin)

MBS639684-5x5Slides 5x5Slides
EUR 5620

Tissue, Array, Human Tumor (Adult), Multiple Tumor, Brain, Breast, Colon, Liver, Lung, Prostate, Tonsil (Paraffin)

MBS639460-5Slides 5Slides
EUR 515

Tissue, Array, Human Tumor (Adult), Multiple Tumor, Brain, Breast, Colon, Liver, Lung, Prostate, Tonsil (Paraffin)

MBS639460-5x5Slides 5x5Slides
EUR 2175

Multiple types brain tumor tissue array, including pathology grade, 96 cases/96 cores

NCT961 row: 8; column: 12; cores: 96; cases: 96
EUR 378
Description: Multiple types brain tumor tissue microarray, containing 56 cases of brain glioma (pathology grade:I-IV), 6 ependymoma, 22 meningioma, plus 12 cerebrum tissue, single cores per case

Multiple lung cancer tissue array

LC20813c each
EUR 546
Description: Multiple lung cancer tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 192 cases/192 cores, replacing LC120813b

Multiple lung cancer tissue array

LC20815a each
EUR 546
Description: Multiple lung cancer tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (small cell carcinoma is referenced AJCC 8th version), 208 cases/208 cores, replacing LC20815

Multiple organ cancer tissue array

BC000111b each
EUR 168
Description: Multiple organ cancer tissue array, including TNM, clinical stage and pathology grade, 39 cases/39 cores, replacing BC000111a

Multiple organ cancer tissue array

BC000119b each
EUR 546
Description: Multiple organ cancer tissue array, including pathology grade, TNM, clinical stage, Gleason grade and Gleason score, 190 cases/190 cores, replacing BC000119a

Multiple organ cancer tissue array

BC000120b each
EUR 546
Description: Multiple organ cancer tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 190 cases/190 cores, replacing BC000120a

Multiple organ normal tissue array

BN00011b each
EUR 168
Description: Multiple organ normal tissue array, 44 cases/48 cores, replacing BN00011a

Multiple normal organ tissue array

BN114c each
EUR 168
Description: Multiple normal organ tissue array, 40 cases/48 cores, replacing BN114b

Multiple organ normal tissue array

BN117a each
EUR 168
Description: Multiple organ normal tissue array, 45 cases/45 cores, replaced by BN117b

Multiple organ normal tissue array

BN117b each
EUR 168
Description: Multiple organ normal tissue array, 37 cases/45 cores, replacing BN117a

Multiple organ normal tissue array

BN119a each
EUR 66
Description: Multiple organ normal tissue array, 17 cases/19 cores, replacing BN119

Multiple organ normal tissue array

BN126 each
EUR 270
Description: Multiple organ normal tissue array, replacing BN113, 45 cases/45 cores

Multiple organ normal tissue array

BN129a each
EUR 168
Description: Multiple organ normal tissue array, 34 cases/48 cores, replacing BN129

Multiple organ normal tissue array

BN151 each
EUR 78
Description: Multiple organ normal tissue array, 15 case/15 cores, replacing MNC151

Multiple organ normal tissue array

BN242d each
EUR 66
Description: Multiple organ normal tissue array, 11 cases/24 cores, replacing BN242c

Multiple organ normal tissue array

BN243d each
EUR 78
Description: Multiple organ normal tissue array, 12 cases/24 cores, replacing BN243c

Multiple organ normal tissue array

BN483b each
EUR 168
Description: Multiple organ normal tissue array, 24 cases/ 48 cores, replacing BN483a

Multiple organ normal tissue array

BN484 each
EUR 234
Description: Multiple organ normal tissue array, 24 cases/48 cores

Multiple organ normal tissue array

BN501a each
EUR 168
Description: Multiple organ normal tissue array, 50 cases/50 cores, replacing BN501

Multiple organ normal tissue array

BN961b each
EUR 306
Description: Multiple organ normal tissue array, 24 cases/96 cores, replacing BN961a

Multiple organ cancer tissue array

MC543 each
EUR 354
Description: Multiple organ cancer tissue array, including TNM and pathology grade, 54 cases/ 54 cores

Multiple organ normal tissue array

MBN111 each
EUR 78
Description: Multiple organ normal tissue array, 11 cases/11 cores

Multiple Tumor Tissue Array - 15 different tumors and their corresponding normal tissues spotted in duplicate

T8235712-2 2 slides
EUR 325

Multiple Tumor Tissue Array - 15 different tumors and their corresponding normal tissues spotted in duplicate

T8235712-5 5 slides
EUR 667

Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots

T8235713-2 2 slides
EUR 430

Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots

T8235713-5 5 slides
EUR 1085

Kidney Tumor Tissue Array - 12 cases of kidney cancer paired with adjacent normal tissues

Z7020053 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 24 duplicated cases of gastrointestinal stroma tumor with various grades and stages.

Z7020038 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - Duplicated 48 cases of benign and malignant tumors of the nervous system

Z7020084 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 7 different normal tissues and 5 major tumor types in duplicates for IHC antibody and ISH

Z7020079 5 slides
EUR 234

Multiple organ leiomyosarcoma tissue array

SO8013 each
EUR 258
Description: Multiple organ leiomyosarcoma tissue array, including TNM and pathology grade, 80 cases/ 80 cores

Multiple cancer (3 types) tissue array

MC243b each
EUR 108
Description: Multiple cancer (3 types) tissue array, including TNM, clinical stage and pathology grade, 24 cases/ 24 cores, replacing MC243a

Kidney tissue array

KD803b each
EUR 354
Description: Kidney tissue array, 80 cases/80n cores (core size 1.5mm), replacing KD803a

Multiple organ lymph node tissue array

LN802a each
EUR 270
Description: Multiple organ lymph node tissue array, 80 cases/80 cores, replacing LN802

Multiple diseases of liver tissue array

LV1201b each
EUR 474
Description: Multiple diseases of liver tissue array, includin pathology grade, TNM and clinical stage, 118 cases/120 cores, replacing LV1201a

Multiple organ cancer test tissue array

T009 each
EUR 48
Description: Multiple organ cancer test tissue array, with normal tissue, including TNM and pathology grade, 6 cases/24 cores

Mouse multiple organ normal tissue array

MO541e each
EUR 138
Description: Mouse multiple organ normal tissue array, 10 cases/54 cores, replacing MO541d

Mouse multiple organ normal tissue array

MO1601b each
EUR 270
Description: Mouse multiple organ normal tissue array, 160 cases/160 cores, replacing MO1601a

Multiple organ normal tissue of fetus tissue array

BE01014a each
EUR 222
Description: Multiple organ normal tissue of fetus tissue array, 26 organs/78 cores, replacing BE01014

Multiple types breast cancer tissue array

BR1003a each
EUR 306
Description: Multiple types breast cancer tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 47 cases/101 cores, replacing BR1003

Multiple stomach tumor with matched cancer adjacent or adjacent normal stomach tissue array

ST820 each
EUR 306
Description: Multiple stomach tumor with matched cancer adjacent or adjacent normal stomach tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (reference AJCC 7th version), 40 cases/80 cores

Normal gastric tissue array (multiple parts)

BN01013b each
EUR 198
Description: Normal gastric tissue array (multiple parts), 72 cases/72 cores, replacing BN01013a

Multiple Species Frozen Tissue Array - Brain

T6134035-1 1 slide
EUR 215

Multiple Species Frozen Tissue Array - Brain

T6134035-5 5 slides
EUR 782

Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver

T6134149-1 1 slide
EUR 215

Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver

T6134149-5 5 slides
EUR 782

Multiple organ normal tissue and cancer tissue array

MC811 each
EUR 306
Description: Multiple organ normal tissue and cancer tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 75 cases/81 cores, replaced by BCN821

Multiple organ normal tissue and cancer tissue array

MC911 each
EUR 354
Description: Multiple organ normal tissue and cancer tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage, 83 cases/88 cores (core size 1.5mm)

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Brain

T8134035-2 2 slides
EUR 252

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Brain

T8134035-5 5 slides
EUR 505

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Liver

T8134149-2 2 slides
EUR 252

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Liver

T8134149-5 5 slides
EUR 505

Multiple rectal cancer tissue array with normal tissue

RE482 each
EUR 138
Description: Multiple rectal cancer tissue array with normal tissue, stage and grade data, 48 cases/48 cores

Multiple Tumor Tissue Array - 12 types of human tissues in duplicates, designed as universal control for >90% routine IH

Z7020083 5 slides
EUR 321.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Kidney Tumor Tissue Array - 48 cases of uninvolved and cancerous tissues of the kidney in duplicates

Z7020055 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple organ metastatic cancer tissue array

MT2081 each
EUR 474
Description: Multiple organ metastatic cancer tissue array, 19 organ/104 cases/208 cores

Multiple organ cancer metastasis tissue array

MT801 each
EUR 306
Description: Multiple organ cancer metastasis tissue array, 80 cases/80 cores (core size 1.5mm)

Kidney tumour with normal tissue array

KD2001 each
EUR 474
Description: Kidney tumour with normal tissue array, including Clear cell carcinoma (CCRCC), Sarcomatoid carcinoma, Papillary renal cell carcinoma (PRCC), Chromopobe carcinoma(crcc), Invasive low grade urothelial carcinoma, with Isup Grade, TNM/Stage (AJCC 8th edition), 100 cases/200 cores (core size 1.0mm),replacing BC07114

Multiple organs normal tissue array of rat

RA161 each
EUR 48
Description: Multiple organs normal tissue array of rat, 8 cases/16 cores

Multiple organs normal tissue array of rat

RA162 each
EUR 48
Description: Multiple organs normal tissue array of rat, 8 cases/16 cores

Multiple lymphoma tissue array (2008 WHO classification)

LY2086b each
EUR 474
Description: Multiple lymphoma tissue array (2008 WHO classification), 192 cases/192 cores, replacing LY2086a

Multiple sites of normal brain tissue array

BNC17011c each
EUR 306
Description: Multiple sites of normal brain tissue array, 26 case/80 cores, replacing BNC17011b

Multiple lung cancer with lung tissue array

LC813b each
EUR 270
Description: Multiple lung cancer with lung tissue array, including pathology grade, TNM and clinical stage (small cell carcinoma and atypical carcinoid are referencing AJCC 8th version), 79 cases/80 cores, replacing LC813a

Multiple organ (24 types) normal tissue array

MBN481b each
EUR 234
Description: Multiple organ (24 types) normal tissue array, 48 cases/48 cores, replacing MBN481a (1.5mm)

Multiple Tumor Tissue Array - 15 major types tumors. Most types have duplicates from different patients with correspondi

Z7020081 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 40 types of tumors. Most of them have duplicates or triplicates from different individual

Z7020082 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple organ metastatic carcinoma tissue array

MET961b each
EUR 300
Description: Multiple organ metastatic carcinoma tissue array, including pathology grade, 48 cases/96 cores, replacing MET961a

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue III (5), kidney, control, lung, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639459-5Arrays 5Arrays
EUR 765

Tissue, Array, Human Tumor, Different Types of Tumor, Multi, tissue III (5), kidney, control, lung, control, normal placenta (matched with mRNA blots) (Paraffin)

MBS639459-5x5Arrays 5x5Arrays
EUR 3300

Normal male dog multiple organs tissue array

DGM281 each
EUR 306
Description: Normal male dog multiple organs tissue array, 25 organs/ 25cores

Multiple organs (24 types) normal tissue array

FDA808l-1 each
EUR 306
Description: Multiple organs (24 types) normal tissue array, 24 organs/72 cores (core size 1.5mm), replacing FDA808k-1

Multiple sarcoma of soft tissue array with normal tissue

SO208a each
EUR 546
Description: Multiple sarcoma of soft tissue array with normal tissue, including pathology grade, TNM and clinical stage, 64 cases/192 cores, replacing SO208

Normal female dog multiple organs tissue array

DGF281 each
EUR 306
Description: Normal female dog multiple organs tissue array, 28 organs/ 28cores

Bovendien gaf nuttige evaluatie aan dat SOX9-silencing de bolvormingsfunctionaliteit van HCT116-cellen aanzienlijk verzwakte. Het huidige onderzoek was de eerste om de expressiebereiken van SOX9 te beoordelen bij Mexicaanse patiënten die werden geïdentificeerd met CC in een vroeg stadium. De bovengenoemde bevindingen gaven aan dat primaire SOX9-expressie een essentiële functie kan spelen bij tumorgenese en gerelateerd kan zijn aan superieure T-stadia van patiënten met klinisch stadium II, maar niet met terugvalvrije overleving.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration

Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellenCentromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de