PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma

PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma
PTP4A3 vervult een essentiële functie binnen de  tumorvorming en metastase van een aantal  tumoren , maar de prognostische functie ervan bij de meeste nierkankers   zal niet effectief worden begrepen. We gebruik gemaakt van de Oncomine en  Tumor  Immunoassay Nuttig resource databases te kijken naar de differentiële expressie van PTP4A3 in  tumor  weefsels  en regelmatige  weefsels  in de borst, urinewegen, maagdarmkanaal en poriën en de huid.
Gebruik makend van de GEPIA en PrognoScan databases, de onpartijdige prognostische functie van PTP4A3 werd bevestigd in clear cell niercelcarcinoom  meeste vormen van kanker  en papillaire niercelkanker  meeste vormen van kanker . Expressie van PTP4A3 was duidelijk groter in  tumorweefsel  , te  evalueren met reguliere  weefsels  ( P = 0,028).
We hebben de associaties van PTP4A3 en klinisch-pathologische opties niet ontdekt in ons  IHC- cohort. Ectopische expressie van PTP4A3 bevordert proliferatie, migratie en invasie en verhoogde het mRNA-stadium van TGFB1 in RCC-celstammen.
Immunohistochemische kleuring gaf aan dat de expressie van PTP4A3 associeert met CD3 + ( P  = 0,037) / CD8 + ( P  = 0,037) intra tumor  TIL, niet met invasieve marges renale  kanker . Volledige evaluatie van immuuninfiltratie in de TIMER-database correleerde PTP4A3-expressie met de infiltratie van B-cellen, CD8+ T-cellen, CD4+ T- cellen en neutrofielen in elk heldercellig niercelcarcinoom en papillair niercelcarcinoom.
PTP4A3-expressie was gerelateerd aan de infiltratie van dendritische cellen in papillair niercelcarcinoom. We bevestigden bovendien dat de infiltratie van B-cellen en CD8+ T-cellen gerelateerd was aan een slechte prognose bij patiënten met papillair niercelcarcinoom, in overeenstemming met de prognostische functie van PTP4A3 bij papillair niercelcarcinoom.
PTP4A3-expressie correleerde genen in B-cellen, monocyten, M1-macrofagen, Th2- en Treg-cellen in papillair niercelcarcinoom. Deze uitkomsten raden PTP4A3 aan als een prognostische kwestie met een baan bij het reguleren van de infiltratie van immuuncellen bij papillair niercelcarcinoom.

hnRNPA2B1 bevordert de dikke darm De meeste kankers Ontwikkeling via de MAPK-route

HNRNPA2B1, een RNA bindend eiwit, vervult een belangrijke functie in grote microRNA verwerking, verschillende splicing, mRNA metabolisme en transport. Merkwaardig , hnRNPA2B1 bovendien werkt als N6-methyladenosine (M6A) lezer en is essentieel gedurende tumorgenese van diverse weefsels variëteiten .
Niettemin , zijn functie in de dikke darm  kanker blijft onduidelijk. Bij dit onderzoek wilden we de organische mogelijkheden van hnRNPA2B1 ophelderen en de onderliggende mechanismen ervan ontdekken bij de meeste kankers in de dikke darm  . We onderzochten de expressie van hnRNPA2B1 in Oncomine- en TCGA-databases.
Verifieerde vervolgens de bevindingen in de meeste kankercellen van de dikke darm   en medische monsters met western blotting en immunohistochemie ( IHC ). We gebruikten CRISPR / Cas9 gerichte gen verhogen knockout hnRNPA2B1 expressie in humane colon  kanker  cellijn SW480 en HCT-116 en uitgevoerd elke in vivo  en  in vitro  experimenten. De resultaten zijn bovendien bevestigd door RNA-seq-analyses. 
We ontdekten dat hnRNPA2B1 aanzienlijk bevorderd dikke darm  kanker  celproliferatie elk in vitro  en  in vivo , terwijl knock-out van hnRNPA2B1 geïnduceerde apoptose en celcyclus arrestatie in SW480. RNA-seq-analyses onthulden dat de ERK / MAPK-route werd geactiveerd door hnRNPA2B1-upregulatie. 
Naast elke hnRNPA2B1 en MAPK route is geactiveerd medische colon  kanker  specimens en positief gecorreleerd. Mechanistisch gezien leek hnRNPA2B1 een stroomopwaartse regulator van de ERK/MAPK-route te zijn en remming van MAPK-signalering blokkeerde de gevolgen van hnRNPA2B1.
Taken collectief , onze gegevens blijkt dat de RNA-bindende eiwit hnRNPA2B1 stimuleert celproliferatie en reguleert celcyclus en apoptose van menselijke colon  kanker  door activering van de ERK / MAPK -signalering, die presenteren een nieuwe waarneming in geval van hnRNPA2B1 als een mogelijke therapeutisch doel voor de remedie van de meeste kankers van de dikke darm  .

Metaplastisch borstcarcinoom: klinisch-pathologische parameters en prognostisch profiel

Inleiding Metaplastisch borstcarcinoom (MBC) wordt geschetst als de meeste borstkankers   met een heteroloog niet-glandulair element . MBC houdt rekening met een bepaald soort borstkanker, de  meeste kankers  met een prognose die slechter is dan invasief ductaal carcinoom (IDC) van de borst. MBC is de meest typische borsten  meeste vormen van kanker  met een triple-negatieve profiel.
Vanwege dit feit op deze onderzoeken , evalueerden we tot de klinische parameters, herhaling en overleving van MBC in onze inwoners Strategieën We voerden een retrospectief observationeel onderzoek uit binnen de afdeling Histopathologie van het Prince Faisal Oncology Centre, Buraidah, Saoedi-Arabië, over een interval van 5 jaar.
Alle omstandigheden geïdentificeerd als MBC zijn opgenomen in het te onderzoeken . Oestrogeenreceptor (ER), progesteronreceptor (PR) en epidermale humane ontwikkeling probleem receptor 2 (HER2 / neu) immunohistochemie ( IHC ) werd uitgevoerd op consultant weefsel  blokken. Uitkomsten Whole 183 omstandigheden van MBC’s zijn opgenomen in het onderzoek , waarvan 120 omstandigheden zijn excisie specimens.
De impliciete leeftijd van de patiënten was 48,84 ± 12,99 jaar, en de meest typische leeftijdsgroep was tussen 36 en 50 jaar. Veel van de omstandigheden waren tumor  (T) stadium T3 (50%), en nodale metastase was actueel in 40% van de omstandigheden .
PTP4A3 is een prognostische biomarker die gecorreleerd is met immuuninfiltraten in papillair niercelcarcinoom
De meeste omstandigheden waren graad III (78,7%). ER-, PR- en HER2/neu-positiviteit was beroemd in respectievelijk 15,8%, 13,1% en 9,8%. Observatie-informatie is al 70 omstandigheden beschikbaar, met een mediane follow-up-interval van 4 (1-7) jaar. Tumorrecidief  was beroemd in 31,4% omstandigheden, met een overlevingspercentage van 71,4%. Plaveiselcel, chondroïde, spilceldifferentiatie en matrixproductie zijn beroemd in respectievelijk 70,5%, 7,1%, 13,7% en een paar,2% omstandigheden.
Een belangrijke verwantschap van squameuze differentiatie was beroemd met HER2 / neu-positiviteit. Een omgekeerde verwantschap van spilceldifferentiatie werd gezien bij okselmetastasen. Survival evaluatie door Kaplan-Meier onthulde een grote aansluiting van de overleving met  tumor recidief.
Conclusie MBC is een essentieel subtype van de meeste borstkankers  , waarvan histopathologische identificatie moeilijk is vanwege verschillende histologische differentiatie. We ontdekten dat squameuze differentiatie de meest typische is in MBC, wat gerelateerd was aan HER2 / neu-positiviteit. Een buitensporig recidief van MBC werd bovendien opgemerkt in ons onderzoek dat aanzienlijk verband hield met overleving.

SOX9 is gerelateerd aan superieure T-stadia van medisch stadium II colon, de  meeste kankers  bij jongere Mexicaanse patiënten

De meeste colorectale kankers  (CRC) is zonder twijfel een van de meest voorkomende maligniteiten ter wereld en bevat de meeste kankers van de dikke darm   (CC) en de meeste rectale  kankers  (RC). Betreffende CC geval van nieuwe moleculaire biomarkers voor correcte analyse en prognose, naast de identificatie van nieuwe doelwitten voor therapeutische interventie, dringend gezocht .
SRY-verwante groep hoge mobiliteit veld 9 (SOX9), een transcriptie probleem wordt betrokken bij groei , en is gerelateerd aan de ontwikkeling van humane  kanker Niettemin , de onderliggende medische en bruikbare resultaten in CRC niet zijn helemaal begrepen. Vanwege dit feit was het huidige onderzoek gericht op het beoordelen van de medische en bruikbare relevantie van SOX9-expressie in CC.
De expressie van SOX9 in  tumor weefsel  werd geëvalueerd in 97 biopten van Mexicaanse patiënten met CC met een vroeg stadium I en II ziekte door middel van immunohistochemie ( IHC ). Evenals werd SOX9-silencing binnen de HCT116-cellijn uitgevoerd met behulp van bepaalde kleine interfererende RNA’s, terwijl de effectiviteit van de neerwaartse regulatie werd geverifieerd door reverse transcriptie-kwantitatieve PCR en immunofluorescentie.
Sferoïde-vormingstest werd uitgevoerd met behulp van ultra-lage bevestigingsplaten. De  IHC- resultaten bevestigden dat SOX9 was opgereguleerd bij patiënten met stadium II (91%) en superieure T3-stadium (67%) CC. Merkwaardig , groter is SOX9 expressie betrekking op medische stadium  tumor meet- en  tumor  locatie. Bovendien was verhoogde SOX9-expressie aanwezig in recidiverende omstandigheden met inheemse tumoren ; niettemin    , Het was niet gerelateerd aan een verhoogde overleving waarschijnlijkheid .

Multiple Species Frozen Tissue Array - Brain

T6134035-5 5 slides
EUR 804
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver

T6134149-1 1 slide
EUR 264
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Frozen Tissue Array - Liver

T6134149-5 5 slides
EUR 804
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Brain

T8134035-2 2 slides
EUR 298.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Brain

T8134035-5 5 slides
EUR 540
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Liver

T8134149-2 2 slides
EUR 298.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Paraffin Tissue Array - Liver

T8134149-5 5 slides
EUR 540
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-01 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-02 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-03 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-04 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-05 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-06 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-07 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-08 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1707-09 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1708-01 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1708-02 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1708-03 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1709-01 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1709-02 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Tumor)

1709-03 0.1 mg
EUR 336.3
Description: Kidney tumor tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Slide (Tumor)

10-402-10um 10 um
EUR 241.8

Kidney Tissue Slide (Tumor)

10-402-4um 4 um
EUR 216.6

Kidney Tumor Tissue Array - 12 cases of kidney cancer paired with adjacent normal tissues

Z7020053 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Kidney Tumor Tissue Array - 48 cases of uninvolved and cancerous tissues of the kidney in duplicates

Z7020055 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 24 duplicated cases of gastrointestinal stroma tumor with various grades and stages.

Z7020038 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

cDNA from Human Tumor Tissue: Kidney

C1235142 40 reactions
EUR 648
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Frozen Tissue Section - Human Tumor: Kidney

T1235142 5 slides
EUR 405.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor

T2235142 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Wilms' Tumor

T2235142-7 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 12 major types of cancer paired with adjacent normal tissues

Z7020080 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Human, Mouse, Rat - Kidney Tissue Array (5 slides/pk)

TAS-1008 1 pk
EUR 343.2

Frozen Tissue Array - Human Tumor and Normal Tissue, Multi-tissue I

T6235700-1 1 slide
EUR 494.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Tumor and Normal Tissue, Multi-tissue I

T6235700-5 5 slides
EUR 1401.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 15 different tumors and their corresponding normal tissues spotted in duplicate

T8235712-2 2 slides
EUR 368.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 15 different tumors and their corresponding normal tissues spotted in duplicate

T8235712-5 5 slides
EUR 694.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Total Protein from Human Tumor Tissue: Kidney

P1235142 1 mg
EUR 384
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Membrane Protein from Human Tumor Tissue: Kidney

P3235142 0.1 mg
EUR 489.6
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Total RNA from Human Tumor Tissue: Kidney

R1235142-50 50 ug
EUR 421.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots

T8235713-2 2 slides
EUR 469.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots

T8235713-5 5 slides
EUR 1092
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - Duplicated 48 cases of benign and malignant tumors of the nervous system

Z7020084 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 7 different normal tissues and 5 major tumor types in duplicates for IHC antibody and ISH

Z7020079 5 slides
EUR 321.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Tumor Tissue Array - 15 major types tumors. Most types have duplicates from different patients with correspondi

Z7020081 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

FDA Standard Tissue Array

T8234701-1 1 slides
EUR 256.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

FDA Standard Tissue Array

T8234701-5 5 slides
EUR 784.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Kidney Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of kidney cancer and 5 cases of normal and

Z7020052 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Kidney Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of kidney cancer and 12 cases of normal an

Z7020054 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Bladder Tumor Tissue Array - 12 cases of bladder tumor/adjacent normal pairs

Z7020105 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Tissue Slides - Testis Tissue

11-700-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Pancreas Tissue

11-100-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Lung Tissue

10-100-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Liver Tissue

10-200-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Brain Tissue

10-300-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Heart Tissue

10-500-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Colon Tissue

10-700-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Stomach Tissue

10-800-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Species Tissue Slides - Spleen Tissue

10-900-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Multiple Tumor Tissue Array - 40 types of tumors. Most of them have duplicates or triplicates from different individual

Z7020082 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - 37 Different Kidney Tumors and 3 Corresponding Normal Controls

T6235142-1 1 slide
EUR 784.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - 37 Different Kidney Tumors and 3 Corresponding Normal Controls

T6235142-5 5 slides
EUR 2440.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Matched Pair (Normal and Carcinoma) Human Kidney Tissue Array (5 slides/pk)

TAS-1007 1 pk
EUR 343.2

Human Cancer Tissue Preparation Buffer 9: Kidney Tumor Cells

9-80032 1 x 100 ml Ask for price

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Clear cell carcinoma

T2235142-2 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Renal Cell Carcinoma

T2235142-5 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Genomic DNA from Human Tumor Tissue: Kidney Tumor, from a single donor

D1235142 50 ug
EUR 535.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Paraffin Tissue Section Array - Human Adult Normal Tissue, Array I (64 Specimens)

T8234708-2 2 slides
EUR 368.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section Array - Human Adult Normal Tissue, Array I (64 Specimens)

T8234708-5 5 slides
EUR 694.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Matched Pair Tissue Slides - Kidney Tissue

10-400-MPPT 1 pack
EUR 241.8
Description: The Matched Pair Paraffin Tissue (MPPT) slides are designed for identifying tumor-specific/metastasis genes or proteins. Slices from normal and malignant tissues are mounted on each MPPT slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across normal and cancerous tissue.

Human Kidney Tissue Lysate

30R-AK003 150 ug
EUR 262.8
Description: Fresh tissue lysate isolated from human kidney

Kidney Tissue Lysate (Normal)

1706-02 0.1 mg
EUR 260.7
Description: Kidney tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Normal)

1706-03 0.1 mg
EUR 260.7
Description: Kidney tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Normal)

1706-04 0.1 mg
EUR 260.7
Description: Kidney tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Lysate (Normal)

1706-05 0.1 mg
EUR 260.7
Description: Kidney tissue lysate was prepared by homogenization in modified RIPA buffer (150 mM sodium chloride, 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, 1 mM ethylenediaminetetraacetic acid, 1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 1% Triton X-100, 1% sodium deoxycholic acid, 0.1% sodium dodecylsulfate, 5 μg/ml of aprotinin, 5 μg/ml of leupeptin. Tissue and cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bio-Rad protein assay. The product was boiled for 5 min in 1 x SDS sample buffer (50 mM Tris-HCl pH 6.8, 12.5% glycerol, 1% sodium dodecylsulfate, 0.01% bromophenol blue) containing 5% β-mercaptoethanol.

Kidney Tissue Slide (Normal)

10-401-10um 10 um
EUR 241.8

Kidney Tissue Slide (Normal)

10-401-4um 4 um
EUR 216.6

Kidney Tissue Slide (Abnormal)

10-455-10um 10 um
EUR 241.8

Kidney Tissue Slide (Abnormal)

10-455-4um 4 um
EUR 216.6

Rat Kidney Tissue Lysate

LYSATE0006 200ug
EUR 180
Description: This cell lysate is prepared from rat kidney tissue using Boster's RIPA Lysis Buffer (AR0105) using a standard whole cell lysate protocol. The concentration was determined using the BCA assay process and then diluted using Dithiothreitol (DTT) and a reducing SDS sample loading buffer, heated for 5 minutes at 100˚C.

Mouse Kidney Tissue Lysate

LYSATE0016 200ug
EUR 180
Description: This cell lysate is prepared from mouse kidney tissue using Boster's RIPA Lysis Buffer (AR0105) using a standard whole cell lysate protocol. The concentration was determined using the BCA assay process and then diluted using Dithiothreitol (DTT) and a reducing SDS sample loading buffer, heated for 5 minutes at 100˚C.

Multiple Tumor Tissue Array - 12 types of human tissues in duplicates, designed as universal control for >90% routine IH

Z7020083 5 slides
EUR 321.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Multiple Species Tissue Slides - Small Intestine Tissue

11-800-MSTA 1 pack
EUR 241.8
Description: The Multiple Species Tissue Array (MSTA) slides were designed to study protein expression patterns in different cells and tissues from multiple species. Tissue slices from three different species are mounted on each MSTA slide which can then be treated as a single histological slide for H&E staining, immunohistochemistry, or in situ hybridization. This format allows a rapid analysis of protein expression and localization across different species. MSTA slides can also be used to quickly determine the species reactivity of a given antibody.

Human Kidney Tumor lysate

HTL-1324 1 mg
EUR 927.6

Kidney Membrane Tumor Lysate

XBL-10661 0.1 mg
EUR 752.1
Description: Human kidney tissue membrane protein lysate was prepared by isolating the membrane protein from whole tissue homogenates using a proprietary technique. The human kidney tissue was frozen in liquid nitrogen immediately after excision and then stored at -70°C. The membrane protein is provided in a buffer including HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors. For quality control purposes, the isolated kidney tissue membrane protein pattern on SDS-PAGE gel is shown to be consistent for each lot by visualization with coomassie blue staining. The isolated kidney tissue membrane protein is then Western analyzed by either GAPDH or β-actin antibody to confirm there is no signal or very weak signal.

Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Papillary Renal Cell Carcinoma

T2235142-4 5 slides
EUR 308.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6234700-1 1 slide
EUR 337.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6234700-5 5 slides
EUR 1112.4
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Human Diabetic Tissue: Kidney

T1236142Dia 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Matching Pair - Total Protein from Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Kidney

P8235142-PM 0.2 mg x2
EUR 1473.6
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - DNA from Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Kidney

D8235142-PM-10 2x10 ug
EUR 732
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Matching Pair - DNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney

D8235142-PP-10 2x10 ug
EUR 464.4
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Matching Pair - cDNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney

C8235142-PP 10 reactions x2
EUR 598.8
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Rat Kidney Medulla Tissue Lysate

30R-AK004 150 ug
EUR 230.4
Description: Fresh tissue lysate isolated from the medulla of rat kidney

Mouse Kidney Whole tissue lysate

MAL-1405 1 mg
EUR 628.8

Rat Kidney Whole tissue lysate

RAL-1465 1 mg
EUR 628.8

Frozen Tissue Section - hypertension: Kidney

T1236142Hd-2 5 slides
EUR 558
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Section - Lupus: Kidney

T1236142Lup 5 slides
EUR 640.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Paraffin Tissue Section - Lupus: Kidney

T2236142Lup 5 slides
EUR 298.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G01-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G01-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G02-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6734700-G02-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G01-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G01-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G02-1 1 slide
EUR 309.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Frozen Tissue Array - Rabbit Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I

T6834700-G02-5 5 slides
EUR 985.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Metastatic Tumor Tissue Array - 18 cases of metastatic cancers from 4 anatomic sites

Z7020073 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Metastatic Tumor Tissue Array - 48 cases of metastatic cancers from 8 anatomic sites

Z7020074 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Matching Pair - cDNA from Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Kidney

C8235142-PM 10 reactions x2
EUR 1180.8
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Kidney

R8235142-PM-10 2x10 ug
EUR 780
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Total RNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney

R8235142-PP-10 2x10 ug
EUR 526.8
Description: Can be used for various proteomics studies in both normal and pathological cases. It is an excellent control and suitable for educational purposes. This product is prepared from whole tissue homogenates and has undergone SDS-PAGE quality control analysis. The protein is stored in a buffer with protease inhibitor cocktail fo prevent degradation.

Matching Pair - Frozen Tissue Section - Human Primary Tumor and Normal (PP): Kidney

T6235142-PP 5 slides x2
EUR 718.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Matching Pair - Paraffin Tissue Section - Human Primary Tumor and Normal (PP): Kidney

T8235142-PP 5 slides x2
EUR 483.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Stomach Tumor Tissue Array - 16 cases of gastric cancer, each in duplicates, paired with corresponding uninvolved tissue

Z7020031 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Lung Tumor Tissue Array - 7 types, 15 cases of normal, inflammatory and tumor tissues of the lung.

Z7020068 5 slides
EUR 1125.6
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Testis Tumor Tissue Array - 16 cases of testis tumors and 8 cases of non-tumor testis tissues.

Z7020096 5 slides
EUR 1657.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

FDA Standard Frozen Tissue Array - Mouse Normal

T6334701-1 2 slides
EUR 718.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

FDA Standard Frozen Tissue Array - Mouse Normal

T6334701-2 4 slides
EUR 1249.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

FDA Standard Frozen Tissue Array - Rat Normal

T6434701-1 2 slides
EUR 718.8
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

FDA Standard Frozen Tissue Array - Rat Normal

T6434701-2 4 slides
EUR 1249.2
Description: Our tissue products are produced by strictly following the IRB ethical standards and procedures and from highest quality tissues. Immediately after collection the tissues are placed in liquid nitrogen and examined by certified pathologists. The thickness of each individual section is ~5um. They are Hematoxylin and Eosin stained and quality tested by immunostaining with anti-beta-actin antibodies. Our tissue products are suitable for various studies on cellular level (RNA localization, Protein expression, etc.) on both normal and pathological cases. It is also an excellent control and educational tool.

Human Kidney Tissue Preparation Buffer 2: Normal Kidney Epithelial Cells

9-80075 1 x 100 ml Ask for price

Mouse Kidney Tissue Preparation Buffer 2: Normal Kidney Epithelial Cells

9-80171 1 x 100 ml Ask for price

Rat Kidney Tissue Preparation Buffer 2: Normal Kidney Epithelial Cells

9-80263 1 x 100 ml Ask for price

cDNA from Human Diabetic Tissue: Kidney

C1236142Dia 40 reactions
EUR 801.6
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Kidney

C1334142 40 reactions
EUR 451.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Kidney

C1434142 40 reactions
EUR 451.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Kidney

C1734142 40 reactions
EUR 451.2
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Human Kidney OptiTDS1: Tissue Dissociation System

4-28074 1 Kit Ask for price

Human Kidney OptiTDS2: Tissue Dissociation System

4-28075 1 Kit Ask for price

Bovendien gaf nuttige evaluatie aan dat SOX9-silencing de bolvormingsfunctionaliteit van HCT116-cellen aanzienlijk verzwakte. Het huidige onderzoek was de eerste om de expressiebereiken van SOX9 te beoordelen bij Mexicaanse patiënten die werden geïdentificeerd met CC in een vroeg stadium. De bovengenoemde bevindingen gaven aan dat primaire SOX9-expressie een essentiële functie kan spelen bij tumorgenese en gerelateerd kan zijn aan superieure T-stadia van patiënten met klinisch stadium II, maar niet met terugvalvrije overleving.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

Nec-1sNec-1s

Alternative name 5 – ((7-Cl-1H-indol-3-yl) methyl) -3-methylimidazolidine-2,4-dione); 7-Cl-O-Nec-1 Peptide sequence: No Appearance: Solid yellow CAS #: 852391-15-2 Molecular formula: C₁₃H₁₂ClN₃O₂ Molecular weight: 277.71 Purity: ≥96% by TLC and LC-MS Solubility:

IMPDH2 and HPRT expression and a prognostic significance in preoperative and postoperative patients with osteosarcoma

IMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoomIMPDH2- en HPRT-expressie en een prognostische significantie bij preoperatieve en postoperatieve patiënten met osteosarcoom

Osteosarcoom is een van de meest agressieve  bottumoren  bij jongeren en adolescenten. Groei van efficiënte therapeutische keuzes blijft ontbreken vanwege de complexiteit van de genomische achtergrond. In eerder werk hebben we een door proteomics

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration

Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellenCentromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de