Tag: fluorescent microscope price

PD-L1 expression evaluated by 22C3 antibody is a better prognostic marker than SP142/SP263 antibodies in breast cancer patients after resection

PD-L1-expressie geëvalueerd door 22C3-antilichaam is een betere prognostische marker dan SP142/SP263-antilichamen bij borstkankerpatiënten na resectiePD-L1-expressie geëvalueerd door 22C3-antilichaam is een betere prognostische marker dan SP142/SP263-antilichamen bij borstkankerpatiënten na resectie

Immuuncheckpointremmers (ICI) hebben hun werkzaamheid aangetoond bij de behandeling van sterke  kankers . Desalniettemin is er geen uniforme voorspellende biomarker voor ICI’s. We wilden het prognostische effect controleren van het gebruik van drie PD-L1-antilichamen (SP142, SP263 en