Het remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivo

The inhibitory effect and mechanism of quetiapine on tumor progression in hepatocellular carcinoma in vivo
Hepatocellulair carcinoom (HCC) is de eerste  tumor  van de lever en de vierde belangrijkste reden achter de  meeste aan kanker gerelateerde overlijdens. Nog niet zo lang geleden wees een aantal onderzoeken op het antitumorpotentieel  van antipsychotica. Quetiapine, een atypisch antipsychoticum, wordt sinds 1997 gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornissen en depressieve stoornissen.
Desalniettemin is het nog steeds onduidelijk of quetiapine de ontwikkeling van HCC kan onderdrukken en of het onderliggende mechanisme ervan kan worden onderdrukt. Het is bewezen dat quetiapine in vitro apoptose induceert en de invasievaardigheid in HCC remt. Hier hebben we twee totaal verschillende HCC (Hep3B, SK-Hep1) dragende dieren vastgesteld om de therapie-effectiviteit van quetiapine te bepalen.
 Tumorprogressie  , signaaltransductie en reguliere  weefselpathologie  na behandeling met quetiapine zijn gevalideerd door respectievelijk schuifmaat, bioluminescentiebeeld, immunohistochemie ( IHC ) en hematoxyline- en eosinekleuring. Quetiapine onderdrukte de HCC-ontwikkeling op een dosisafhankelijke methode.
Extracellulaire signaalgereguleerde kinasen (ERK’s) en door kernfactor-KB (NF-KB) gemedieerde stroomafwaartse eiwitten, vergelijkbaar met myeloïde leukemieceldifferentiatie-eiwit (MCL-1), mobiel FLICE-remmend eiwit (C-FLIP), X-gekoppelde remmer van apoptose-eiwit (XIAP), Cyclin-D1, matrix metallopeptidase 9 (MMP-9) , vasculaire endotheliale progressiefactor-A (VEGF-A) en indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) die betrekking hadden op proliferatie, overleving, angiogenese, invasie en antitumorimmuniteit  zijn allemaal verminderd door quetiapine.
Daarnaast zijn extrinsieke/intrinsieke caspase-afhankelijke en caspase-onafhankelijke routes, samen met gesplitste caspase-3, -8 en – 9 verhoogd door quetiapine. Kortom, de  tumor  remmen die uitkomsten van quetiapine lid kon met ERK en NFKB inactivatie.

Afwijkende expressie van MYD88 door middel van RNA-controlerende CNOT4 en EXOSC3 in colonmucosa heeft invloed op de technologie van de meeste kankers in de dikke darm 

In 2020, de wereldwijde incidentie en mortaliteit van colorectale kanker  (CRC) zijn derde tweede, respectievelijk. Omdat de vijf jaar te overleven prijs is laag wanneer CRC wordt geïdentificeerd in een ingewikkeld stadium, een betrouwbare techniek te voorspellen CRC gevoeligheid is van essentieel belang voor het stoppen van het ontstaan en de groei en het verbeteren van de prognose van de CRC.
Vervolgens hebben we ons geconcentreerd op het conventionele colonmucosa om veranderingen in genexpressie te onderzoeken die daaropvolgende genetische veranderingen zullen induceren die kwaadaardige transformatie induceren. Volledige genexpressie profilering in de normale mucosa grenzend aan colon  kanker  (CC) vergeleken met weefsel  van noncolon  kanker  (NCC) patiënten werd uitgevoerd .
PCR-arrays en qRT-PCR onthulden dat de expressie van 5 genen die betrokken zijn bij de immuunrespons, samen met MYD88, verhoogd was in het reguliere slijmvlies van CC- patiënten De expressie varieert van MyD88 zijn opvallend verhoogd pre kanker ous normale mucosa specimens, waarvoor geen somatische mutaties herbergden, zoals aangetoond door immunohistochemie ( IHC ).
Microarray evaluatie herkende twee nieuwe RNA-moleculen regelen, EXOSC3 en CNOT4, die zijn aanzienlijk opwaarts gereguleerd binnen het normale slijmvlies van CC patiënten en zijn duidelijk zichtbaar in de kernen.
Gedwongen expressie van EXOSC3 en CNOT4 in menselijke colonepitheelcellen verhoogde de expressie van IFNGR1, MYD88, NFκBIA en STAT3 en activeerde ERK1/2 en JNK in 293T-cellen. Genomen collectief , deze uitkomsten raadsman dat binnen de geïnfecteerde slijmvlies, EXOSC3- en CNOT4-gemedieerde RNA stabilisatie, samen met die van MyD88, kon verrekenen het geval van  de meeste vormen van kanker en kan functioneren een mogelijke voorspellende marker en revolutionaire therapie voor het beheer van de meeste vormen van kanker groei .

Fluorescerende multiplex-immunohistochemie in combinatie met verschillende  ultramoderne methoden om de tumor- immuunmicro-omgeving systematisch te karakteriseren 

Onze het verhogen van informatie van de interacties tussen  tumor  cellen en hun micro-omgeving heeft geholpen om een revolutie  meeste vormen van kanker remedies , samen met de nieuwere groei van immuuntherapie. Immuuncellen zijn een essentieel onderdeel van de  micro-omgeving van de  tumor die de ontwikkeling en therapieresponsen beïnvloeden, met name op de gloednieuwe immunotherapieën.
Technologische vooruitgang die helpen om de complexiteit te ontcijferen en de verscheidenheid van de  tumor  immuun micro-omgeving (TIME) zijn meer en meer gebruikt in translationeel onderzoek en biomarker onderzoek Huidige methoden die TIME- analyse vergemakkelijken , omvatten circulerende cytometrie, op multiplex gebaseerde immunoassays, chromogene immunohistochemie ( IHC ), fluorescerende multiplex  IHC , immunofluorescentie en ruimtelijke transcriptomics.
Deze tekst geeft een samenvatting van onze consultant informatie , bespreekt het apparaat van elke strategie om het onderzoek van de tijd, samen met hun voordelen en uitdagingen, en adviezen van het potentieel wetenschappelijke doeleinden Move cytometry en chromogene en fluorescerende multiplex  IHC zijn gebruikt om het immuunsysteem profiel een HER2 + borstkanker  meeste vormen van kanker , ter illustratie van een aantal factoren .
Ruimtelijke transcriptoom evaluatie van een luminale B borst  tumor  aangetoond dat essentiële verder perceptie kan worden opgedaan met deze nieuwe methode Tenslotte indien van multiplex paneel om te bepalen prolifererende B-cellen, Tfh en Tfr cellen op de identieke weefsel gedeelte toont de co-localisatie in tertiaire lymfoïde gebouwen .

Incidentie van schildkliercarcinomen in een langdurig retrospectief onderzoek van 526 autopsies

Schildklier meeste vormen van kanker  is goed voor 1% van alle maligniteiten, en veranderen in meer en meer verspreid over de hele wereld. De literatuur vermeldt een prevalentie van ~50% van de schildklierknobbeltjes die werden gedetecteerd tijdens autopsies bij onderwerpen met onbekende schildklierpathologie.
Een langdurig retrospectief onderzoek van 526 postmortale gevallen werd uitgevoerd om de prevalentie van schildkliercarcinoom te bepalen onder de talrijke vormen van schildklierknobbeltjes die overigens worden herkend Tissue  monsters zijn genomen van schildklier knobbeltjes, voor onderzoek naar de aanwezigheid van schildkliercarcinoom, samen met hun macroscopische en microscopische opties via histopathologie en immunohistochemie ( IHC strategieën .
Histopathologische analyse van maligniteit was aanwezig in 51 gevallen van geanalyseerde schildkliermonsters. Systematisch gedetailleerd onderzoek toonde aan {dat een} schildklier, schijnbaar regelmatig bij macroscopisch onderzoek, de website zal zijn van pathologische manifestaties, die typisch carcinomateuze bevindingen presenteren.
Onder schildkliercarcinomen was de allerbeste frequentie die van papillaire microcarcinomen, die een langdurige evolutie hebben en trouwens worden gedetecteerd tijdens autopsies. Papillair microcarcinoom is een bijzonder wijdverbreide incidentele ontdekking en de overgrote meerderheid van die tumoren volgt  een goedaardig verloop. Bovendien , is het gevolg van dit feit essentieel maken landelijke screening aanvragen voor de vroegtijdige detectie van schildkliercarcinoom.
Het remmende effect en mechanisme van quetiapine op tumorprogressie bij hepatocellulair carcinoom in vivo
NOL4L, een nieuw nucleair eiwit, bevordert celproliferatie en metastase door de PI3K/AKT-route bij de meeste eierstokkankers te verbeteren
Nucleolair eiwit 4-achtig (NOL4L) werd voor het eerst herkend bij acute myeloïde leukemie. Daarna werd het gecontroleerd te worden betrokken in cel ontwikkeling in neuroblastoom. Desalniettemin worden de praktische positie van NOL4L in  tumorproliferatie  en metastase en de onderliggende moleculaire mechanismen meestal niet volledig begrepen.
Immunohistochemie ( IHC ) testen zijn uitgevoerd in weefsels van aangetaste personen om NOL4L-expressieprofielen te onthullen . Dan hebben we neergehaald NOL4L twee ovariële  kanker  cel stammen (SKOV3-IP1 en He) en cellen gebaseerde in vitro en in vivo assays werden vervolgens uitgevoerd om te bereiken waarneming in het onderliggende mechanisme van NOL4L ovarium  kanker .
We bevestigd dat de expressie van NOL4L werd verhoogd in  tumor weefsels , in het bijzonder in peritoneale metastatische  weefsels . Bovendien merkten we dat NOL4L geassocieerd was met de prognose van de meeste patiënten met eierstokkanker  . Daaropvolgende we uitgevoerd CCK- Acht assays kolonievorming assays, migratie en invasie experimenten en wond therapeutische assays en geverifieerd dat NOL4L kan proliferatie en metastase bij eierstokkanker bevorderen  kanker  cellen.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Kidney

C1534142 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Kidney

C1534142-Cy 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Adipose

C1434003 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Bladder

C1434010 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Brain

C1434035 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Colon

C1434090 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Heart

C1434122 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Liver

C1434149 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Lung

C1434152 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Placenta

C1434200 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Rectum

C1434206 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Spleen

C1434246 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Stomach

C1434248 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Testis

C1434260 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Tumor Tissue: Kidney

C1235142 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Diabetic Tissue: Kidney

C1236142Dia 40 reactions
EUR 668
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Matching Pair - cDNA from Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney

C8235142-PP 10 reactions x2
EUR 499
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Skeletal Muscle

C1434171 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Rat Normal Tissue: Small Intestine

C1434226 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Genomic DNA from Rat Normal Tissue: Kidney

D1434142 100 ug
EUR 282
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Total RNA from Rat Normal Tissue: Kidney

R1434142-50 50 ug
EUR 152
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression and regulation, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Adipose

C1334003 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Bladder

C1334010 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Brain

C1334035 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Colon

C1334090 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Heart

C1334122 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Liver

C1334149 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Lung

C1334152 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Placenta

C1334200 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Rectum

C1334206 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Spleen

C1334246 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Stomach

C1334248 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Testis

C1334260 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Bladder

C1734010 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Brain

C1734035 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Cecum

C1734089 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Esophagus

C1734106 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Heart

C1734122 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Liver

C1734149 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Lung

C1734152 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Trachea

C1734160 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Pancreas

C1734188 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Rectum

C1734206 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Stomach

C1734248 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Dog Normal Tissue: Testis

C1734260 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Monkey (Cynomolgus) cDNA Normal Tissue: Liver

MC34-149 10 rxn
EUR 415

Monkey (Cynomolgus) cDNA Normal Tissue: Pancreas

MC34-188 10 rxn
EUR 415

Monkey (Cynomolgus) cDNA Normal Tissue: Spleen

MC34-246 10 rxn
EUR 415

Rat Kidney Tissue Preparation Buffer 2: Normal Kidney Epithelial Cells

9-80263 1 x 100 ml Ask for price

cDNA from Plant Normal Tissue: cDNA from Plant: Arabidopsis

C1634310 40 reactions
EUR 621
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Plant Normal Tissue: cDNA from Plant: Corn

C1634330 40 reactions
EUR 621
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Plant Normal Tissue: cDNA from Plant: Orange

C1634340 40 reactions
EUR 621
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Plant Normal Tissue: cDNA from Plant: Potato

C1634350 40 reactions
EUR 621
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Plant Normal Tissue: cDNA from Plant: Rice

C1634360 40 reactions
EUR 621
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Plant Normal Tissue: cDNA from Plant: Wheat

C1634390 40 reactions
EUR 621
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Adipose

C1234003-10 10 reactions
EUR 231
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Adrenal

C1234004 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Bladder

C1234010 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Brain

C1234035 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Breast

C1234086 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Colon

C1234090 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Esophagus

C1234106 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Heart

C1234122 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Liver

C1234149 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Lung

C1234152 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Trachea

C1234160-10 10 reactions
EUR 231
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Ovary

C1234183 40 reactions
EUR 939
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Pancreas

C1234188 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Placenta

C1234200 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Prostate

C1234201 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Rectum

C1234206 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Skin

C1234218 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Spleen

C1234246 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Stomach

C1234248 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Testis

C1234260 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Theca

C1234261-10 10 reactions
EUR 231
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Throat

C1234263-10 10 reactions
EUR 231
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Thymus

C1234264 40 reactions
EUR 939
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Thyroid

C1234265 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Tongue

C1234267-10 10 reactions
EUR 231
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Tonsil

C1234268-10 10 reactions
EUR 231
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Human Adult Normal Tissue: Uterus

C1234274 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle

C1334171 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Mouse Normal Tissue: Small Intestine

C1334226 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Adipose

C1534003 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Adipose

C1534003-Cy 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Adrenal

C1534004 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Adrenal

C1534004-Cy 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Appendix

C1534006 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Appendix

C1534006-Cy 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Bladder

C1534010 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Bladder

C1534010-Cy 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain

C1534035 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain

C1534035-Cy 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain:Cerebellum

C1534039-Cy 40 reactions
EUR 376
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

cDNA from Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Cecum

C1534089 40 reactions
EUR 540
Description: Can be used for various studies in the realm of gene expression, both normal and pathological. It is an excellent control and suitable for educational purposes.

Bovendien promootte NOL4L de ontwikkeling en uitzaaiing van tumoren in een naakte muizenpop. Mechanistisch hebben we aangetoond dat NOL4L genexpressie binnen de PI3K/AKT-route beïnvloedde. In totaal levert ons onderzoek genetisch en biochemisch bewijs dat NOL4L belangrijk is voor tumorontwikkeling en metastase in de meeste kankercellen van de eierstokken. Het kan dus een doel zijn voor antimetastatische remedie bij de meeste eierstokkankers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma

PTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell CarcinomaPTP4A3 Is a Prognostic Biomarker Correlated With Immune Infiltrates in Papillary Renal Cell Carcinoma

PTP4A3 vervult een essentiële functie binnen de  tumorvorming en metastase van een aantal  tumoren , maar de prognostische functie ervan bij de meeste nierkankers   zal niet effectief worden begrepen. We gebruik gemaakt van de Oncomine en  Tumor  Immunoassay Nuttig resource

PriCoat T25 FlasksPriCoat T25 Flasks

Description PriCoat ™ T25 Flask Features: Crystalline Virgin Polystyrene Upper and wide triangular base shape provides better stability Volume graduations on both sides Vacuum plasma TC treatment for better cell

Centromere Protein I (CENP-I) Is Upregulated in Gastric Cancer, Predicts Poor Prognosis, and Promotes Tumor Cell Proliferation and Migration

Centromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellenCentromere Protein I (CENP-I) wordt opgereguleerd bij maagkanker, voorspelt een slechte prognose en bevordert de proliferatie en migratie van tumorcellen

Dit onderzoek was gericht op het onderzoeken van de expressie en mobiele werking van het centromeer huishouden van eiwitten (CENP’s), met name centromeer eiwit I (CENP-I), bij de meeste maagkankers   (GC) en erkende de